Beste zuster Anna,

Je weet dat ik veel met ouders van te vroeg, te klein en ziek geboren kinderen spreek: tijdens de bijeenkomsten waar deze vaders en moeders elkaar kunnen ontmoeten om ervaringen uit te wisselen, maar ook bij mijn werk als ik ziekenhuizen bezoek om te zien hoe het met de kwaliteit van de couveusezorg staat.

Vaak valt me iets op en ik vraag me af of jij dat herkent: zijn vrouwen bij wie geen lichamelijke oorzaak wordt gevonden voor de vroeggeboorte niet heel vaak werkzaam in de zorg of in het onderwijs? Ik spreek zo vaak juffen en verpleegkundigen. En ik hoor op afdelingen zo vaak van verpleegkundigen dat zij ook de te vroeg geboren baby van een collega hebben verzorgd.

En dan nog iets. Hoeveel ouders zijn er niet aan het verhuizen of verbouwen op het moment dat de baby zich aankondigt? Als een zwangere vriendin mij vertelt dat zij voor de geboorte nog een nieuwe badkamer gaan bouwen of een aannemer hebben verzocht om op zolder een extra slaapkamer te maken, hou ik mijn hart vast. “Doe niet,” denk ik dan, “hou je rustig! Anders zit je straks in het ziekenhuis naast de couveuse en thuis in de rommel.” Ik heb zo’n idee dat vrouwen die erg betrokken zijn bij hun werk of veel spanning hebben tijdens de zwangerschap, een grotere kans lopen om te vroeg te bevallen.

Misschien verbeeld ik het me en is het onzin. Misschien projecteer ik mijn eigen gevoel op anderen en ben ik diep vanbinnen nog steeds op zoek naar een oorzaak voor de te vroege geboorte van mijn eigen kind? Het schuldgevoel is immers nooit helemaal weggegaan.

Ik zie mezelf nog gaan die winter. Rennend door de sneeuw naar de volgende vergadering. Even spugen en weer doorgaan. Hebben vrouwen met bepaalde beroepen of bepaalde karaktereigenschappen (betrokken, gewetensvol of volhardend) of met (verbouwings-)stress meer kans op een vroeggeboorte?

Wat denk jij?

Groetjes MoeDor

 

Beste MoeDor

Dat je je dit afvraagt, snap ik wel. Toevallig (of niet dus) hebben wij ook een collega die de afdeling van twee kanten heeft gezien: als verpleegkundige en als moeder. Dat was voor ons en voor haar een aparte en extra moeilijke ervaring. Ze is er een andere verpleegkundige door geworden, zegt ze. Omdat je pas werkelijk weet wat ouders meemaken als je het zelf hebt moeten doorstaan. Onze collega heeft een tijdje niet kunnen werken, het geluid van de alarmen riep teveel stress op bij haar.

Vaak weet ik niet welk beroep de ouders hebben, we vragen er meestal niet naar. Als iemand uit de zorg komt, merk ik dat meestal aan de vragen die ze stellen. Ze kennen bij de opname al de termen die wij veel gebruiken en ze zijn wellicht iets kritischer. Soms komt het beroep ter sprake, meestal als werkgevers weinig begrip tonen voor de situatie waarin ouders zich bevinden.

Ik vind je vraag interessant en ben er even ingedoken. In feite wil je weten of bekend is of beroep of stressfactoren van betekenis zijn bij een onverklaarbare vroeggeboorte. Wetenschappers hebben inderdaad onderzocht of er een relatie is tussen werk en vroeggeboorte. Zo is er een studie gedaan in zestien Europese landen (M.J. Saurel-Cubizollel, 2003) onder werkende en niet werkende vrouwen.

Daaruit komt naar voren dat bij werkende vrouwen de kans op een vroeggeboorte niet significant hoger is dan bij niet werkende vrouwen. Vrouwen die meer dan 42 uur per week werken hebben wel een iets verhoogde kans, net als vrouwen die langer dan zes uur per dag staan en vrouwen die ontevreden zijn met hun werk.

Verpleegkundigen zijn apart onderzocht. In de Verenigde Staten werd gevonden dat het fysieke deel van het werken in de zorg geen invloed heeft op de termijn waarop vrouwen bevallen (C. Lawson, 2009). Het aantal uren en het moment waarop gewerkt wordt zijn wel van belang. Parttime werkende verpleegkundigen hebben minder kans op een vroeggeboorte en verpleegkundigen die nachtdiensten draaiden, bevielen vaker te vroeg.

Een ander Amerikaans onderzoek (B. Luke, 1995) onder verpleegkundigen toont ook een relatie aan tussen vroeggeboorte en het aantal werkuren per week en per dienst. Wat ik interessant vond, is dat in deze studie ook gewerkt is met een vermoeidheidsscore. Vrouwen die aangaven vermoeid te zijn, kregen vaker een premature baby. Een ouder Frans onderzoek (N. Mamelle, 1984) laat dit ook zien.

Misschien moeten we ons niet afvragen of verpleegkundigen of onderwijzeressen vaker dan gemiddeld te vroeg bevallen, maar moeten we juist onderzoeken hoe zwaar zij hun werk vinden. Zijn zij meer of vaker dan andere professionals vermoeid? Zo’n onderzoekje zou best interessant zijn, toch? Zwangeren laten aangeven hoe tevreden ze zijn met hun werk en hoe moe ze zijn. En achteraf bepalen of de ontevreden en vermoeide vrouwen vaker te vroeg zijn bevallen. Dan kunnen we meteen kijken of zusters en juffen oververtegenwoordigd zijn.

Groetjes Anna

Deze column is dit keer geheel door Dorette Jansen-Carton geschreven.

De uitgebreide literatuurlijst is verkrijgbaar bij haar via kwaliteit@couveuseouders.nl.

Reacties

reacties

Voor ouders

Heb je of krijg je binnenkort een kindje dat op afdeling Neonatologie of een NICU wordt opgenomen? Je staat er niet alleen voor!

lees meer

Voor familie en vrienden

Een kraamvisite in het ziekenhuis gaat anders dan je gewend bent. We geven je graag wat tips en kadoideeën.

lees meer

Voor professionals

We bundelen onze krachten met zorgverleners in het Neokeurmerk. Hiermee maakt je ziekenhuis of afdeling inzichtelijk hoe hoog de kwaliteit van zorg is. Bezoek de speciale website voor meer informatie.

lees meer
Donatiebedrag in €:
0