Door: Dr. R. (Raisa) Schiller, neuropsycholoog/postdoctoraal onderzoeker, Afdeling Kinderchirurgie/IC Kinderen en Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie, Erasmus MC/Sophia Kinderziekenhuis

” Kinderen die opgroeien na een periode van zeer ernstige ziekte kort na de geboorte, krijgen op latere leeftijd vaak aandachts- en geheugenproblemen. Deze problemen gaan gepaard met specifieke afwijkingen in de hersenen. Door medische ontwikkelingen overleven steeds meer pasgeborenen die zeer ernstig ziek zijn de periode op de Intensive Care. Hoewel de directe uitkomsten van een dergelijke IC-periode steeds beter worden, was tot voor kort over de resultaten op de lange termijn slechts weinig bekend. ”


Tweemaal zoveel van deze kinderen ervaart op latere leeftijd schoolproblemen als gezonde leeftijdsgenoten, terwijl hun IQ over het algemeen gemiddeld is. Deze problemen bleven lange tijd onbegrepen. Uit mijn onderzoek is gebleken dat de problemen op school lijken voort te komen uit specifieke afwijkingen in de hersenontwikkeling en daarmee gepaard gaande cognitieve problemen. De hippocampus, het centrum voor geheugen in de hersenen, lijkt selectief gevoelig te zijn voor verschillende factoren waaraan zeer ernstig zieke kinderen worden blootgesteld, zoals bijvoorbeeld zuurstoftekort en stress. Zowel te vroeg geboren kinderen als kinderen die op tijd geboren worden maar ernstig ziek zijn kort na de geboorte, bijvoorbeeld door een aangeboren afwijking of ziekte, lijken daarom risico te hebben op afwijkingen in de hippocampus. Deze gevoeligheid kan leiden tot geheugenproblemen. Het gaat met name om het ‘episodisch geheugen’: het kunnen onthouden van gebeurtenissen, wat zich bijvoorbeeld uit als moeite hebben met het onthouden van afspraken of met wat je gisteren gegeten hebt. . Dit soort geheugenproblematiek openbaart zich pas op latere leeftijd en kan ernstige consequenties hebben voor het functioneren op school en in het dagelijks leven.

Daarnaast heb ik mij gericht op de vraag of de problemen kunnen worden bestreden met een training, genaamd Cogmed Werkgeheugentraining. Duidelijk is nu geworden dat de Cogmed-training nuttig kan zijn voor kinderen die moeite hebben de locatie van informatie te onthouden, bijvoorbeeld vergeten waar bepaalde spullen in de kamer liggen. Dit worden ook wel visuele geheugenproblemen genoemd. , Echter, de training blijkt niet alle problemen die deze kinderen ervaren op te lossen. De resultaten uit mijn promotieonderzoek leiden tot een verbetering van de langetermijnzorg voor deze kwetsbare groep kinderen, doordat nu meer gerichte voorlichting en adviezen kunnen worden gegeven over de wijze waarop dient te worden omgegaan met de problemen op school en thuis.*

Daarnaast bieden de resultaten belangrijke aanknopingspunten voor vervolgonderzoek. Op dit moment worden de problemen pas herkend als deze al interfereren met het dagelijks leven en de schoolprestaties van de kinderen. In mijn postdoconderzoek wil ik de hersenontwikkeling van deze kinderen al vanaf jonge leeftijd gaan volgen. Binnen het Erasmus MC – Sophia zijn wij op dit moment bezig met het opzetten van S.H.A.R.I.N.G.: Systematic Hospital-based Assessment of Rotterdam’s critically Ill newborns, their Neurodevelopment and Growth. Dit onderzoek richt zich op alle kinderen die als pasgeborene zeer ernstig ziek zijn geweest en worden behandeld in het Erasmus MC – Sophia Kinderziekenhuis. Als straks voorspeld kan worden welke problemen deze kinderen later krijgen, kan eerder hulp worden geboden, zodat zij op lange termijn zo goed mogelijk kunnen functioneren.

*) Dr. Schiller adviseert ouders van couveusekinderen momenteel om contact op te nemen met de behandelaar van hun kind (neonatoloog/kinderarts) wanneer ze tegen dit soort problemen aanlopen. De langetermijnzorg voor deze kinderen laat helaas nog wat te wensen over. Juist omdat er nog zo weinig aandacht besteed wordt aan dit soort problemen, is het een goede zaak als ouders aan de bel trekken. Hoe meer behandelaars weten dat er problemen spelen waar we wat mee moeten, hoe beter. Op die manier gaan ook andere centra inzien dat langetermijnzorg nodig is. Helaas kan er op dit moment nog geen concrete hulp of therapie geboden worden aan deze kinderen, maar adviezen en begeleiding voor hoe om te gaan met de problemen kunnen de ouders zeker wel krijgen. Het is belangrijk dat ouders hierom vragen zodat behandelaars weten dat hier behoefte aan is.

Ben je geïnteresseerd in het gehele proefschrift? Je kunt het lezen via de link http://repub.eur.nl/pub/105797

 

 

 

Reacties

reacties

Voor ouders

Heb je of krijg je binnenkort een kindje dat op afdeling Neonatologie of een NICU wordt opgenomen? Je staat er niet alleen voor!

lees meer

Voor familie en vrienden

Een kraamvisite in het ziekenhuis gaat anders dan je gewend bent. We geven je graag wat tips en kadoideeën.

lees meer

Voor professionals

We bundelen onze krachten met zorgverleners in het Neokeurmerk. Hiermee maakt je ziekenhuis of afdeling inzichtelijk hoe hoog de kwaliteit van zorg is. Bezoek de speciale website voor meer informatie.

lees meer
Donatiebedrag in €:
0