Neokeurmerk
Kwaliteitskeurmerk voor NICU, neonatologie-, kraam- en moeder/kindcentra

Het Neokeurmerkprogramma

Sinds 2013 werken zorgverleners en ouders nadrukkelijk samen binnen het Neokeurmerkprogramma. Dit is een initiatief van de VOC dat professionals helpt de zorg te bekijken door de ogen van ouders.

Het Neokeurmerkprogramma maakt inzichtelijk wat in ziekenhuizen goed gaat en waar volgens ouders nog verbeterpunten liggen. Dat doen we door de wensen van ouders te verwoorden.

Voor hen is het vaak lastig om tijdens of na een opname aan te geven wat zij graag anders zouden zien omdat zij loyaal zijn aan degenen die hun kind verzorgen maar ook omdat ze geen referentiekader hebben.

Daarom heeft de VOC namens ouders, in samenwerking met zorgverleners, kwaliteitscriteria geformuleerd waaraan ziekenhuizen zich kunnen spiegelen. De criteria hebben onder andere betrekking op informatievoorziening, continuïteit en familiegerichte en ontwikkelingsgericht zorg, nazorg en veiligheid.

  • Ik ben moeder van twee zoons. Mijn tweede zoon werd prematuur geboren na 31 weken waarvoor hij 7 weken opgenomen is geweest. Eerst op de NICU en later op de algemene Neonatologie. Mijn betrokkenheid bij de VOC gaat verder terug als donateur; de belangenbehartiging voor deze doelgroep is essentieel ter ondersteuning van ouders maar ook voor de belangenbehartiging op regionaal, landelijk en politiek niveau. In mijn werk als kinderverpleegkundige, projectleider en trainer vind ik het belangrijk dat niet alleen het kind, maar het hele gezin, ondersteuning krijgt voor, tijdens en na verblijf in het ziekenhuis. Daarbij is mijn vertrekpunt de Family Centered Care; zorg waarin het gezin centraal staat en onderdeel is van het zorgteam. In 2009, toen ik zelf moeder werd van een prematuur, stond ik ineens aan de andere kant. De ervaring van "moeder zijn van" en professional zijn bleek ongelooflijk lastig. Ook besefte ik dat er nog een grote ontwikkeling nodig is voor het gezin echt centraal staat en hun zorgvraag als vertrekpunt genomen wordt. Toen ik de oproep van de VOC las, om bij te dragen aan de ontwikkeling van het Neokeurmerk als ouder of professional, heb ik mij direct aangeboden. Zo ben ik vanaf het ontstaan van het Neokeurmerk betrokken geweest, eerst in de werkgroep, daarna de klankbordgroep. Sinds januari 2017 ben ik programmacoördinator van het Neokeurmerk. Daarin coördineer ik de activiteiten en begeleid ziekenhuizen bij het afstemmen van de zorgverlening op de wensen van ouders en de behoeften van hun baby op de NICU/Neonatologie/Moeder-Kind afdeling. Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Schroom dan niet om contact met me op te nemen. Jacobien Wagemaker Programma coördinator Neokeurmerk T 0644640524 E neokeurmerk@couveuseouders.nl

    Jacobien WagemakerProgrammacoördinator Neokeurmerk