Neokeurmerk
Kwaliteitskeurmerk voor NICU, neonatologie-, kraam- en moeder/kindcentra

Het Neokeurmerkprogramma

Sinds 2013 werken zorgverleners en ouders nadrukkelijk samen binnen het Neokeurmerkprogramma. Dit is een initiatief van de VOC dat professionals helpt de zorg te bekijken door de ogen van ouders.

Het Neokeurmerkprogramma maakt inzichtelijk wat in ziekenhuizen goed gaat en waar volgens ouders nog verbeterpunten liggen. Dat doen we door de wensen van ouders te verwoorden.

Voor hen is het vaak lastig om tijdens of na een opname aan te geven wat zij graag anders zouden zien omdat zij loyaal zijn aan degenen die hun kind verzorgen maar ook omdat ze geen referentiekader hebben.

Daarom heeft de VOC namens ouders, in samenwerking met zorgverleners, kwaliteitscriteria geformuleerd waaraan ziekenhuizen zich kunnen spiegelen. De criteria hebben onder andere betrekking op informatievoorziening, continuïteit en familiegerichte en ontwikkelingsgericht zorg, nazorg en veiligheid.

  • Ik ben moeder van drie kinderen, waarvan de eerste prematuur geboren is. Ik ben sinds 2007 betrokken bij de VOC en begeleid ziekenhuizen bij het afstemmen van de zorgverlening op de wensen van ouders en de behoeften van couveusekindjes. Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Schroom dan niet om contact met me op te nemen. Dat kan via kwaliteit@couveuseouders en op maandag, dinsdag en donderdag ook via (070) 38 62 535.

    Dorette Jansen-Carton
    Dorette Jansen-CartonProjectmanager Neokeurmerk