Wat is er uitgekomen van de prognoses van de neonatoloog? Als je kind nog in het ziekenhuis ligt omdat het prematuur, dysmatuur of op tijd maar ziek ter wereld kwam, dan ondergaat het vaak talloze onderzoeken, scans, testen etc. Op basis daarvan kan de arts eventueel prognoses voor de toekomst van het kind maken. Zo […]

Read more

In het katern ‘Maatje Groter’ van het aprilnummer willen we aandacht besteden aan couveusekinderen en ADHD. Uit onderzoek is gebleken dat te vroeg geboren kinderen een grotere kans hebben op ADHD (of een variant daarop) dan op tijd geboren kinderen. Heeft jouw opgroeiende couveusekind ADHD (eventueel gecombineerd met een andere stoornis)? Hoe kwam je erachter, […]

Read more