Algemene Ledenvergadering (ALV) 2017

Couveuseouders (VOC)

Het bestuur nodigt hierbij alle leden van de VOC van harte uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering 2017.

De ALV zal worden gehouden op zaterdag 23 september 2017 van 10.00 tot 11.30 uur.

Locatie: Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ), Lundlaan 6, 3584 EA Utrecht.

Programma:

 • 09.45 uur: inloop en ontvangst;
 • 10.00-11.00 uur: algemene ledenvergadering;
 • 11.00-11.30 uur: afsluiting en napraten met hapje/drankje.

Agenda:

 1. opening;
 2. mededelingen bestuur;
 3. notulen ALV 2016;
 4. jaarverslag 2016;
 5. verslag en verantwoording penningmeester over boekjaar 2016;
 6. accountantsverklaring over boekjaar 2016;
 7. aftreden en benoemen bestuursleden;
 8. toekomst van de VOC;
 9. vaststellen jaarplan en begroting 2017;
 10. vaststellen contributie 2018;
 11. rondvraag en sluiting.

Reacties

reacties

Voor ouders

Heb je of krijg je binnenkort een kindje dat op afdeling Neonatologie of een NICU wordt opgenomen? Je staat er niet alleen voor!

lees meer

Voor familie en vrienden

Een kraamvisite in het ziekenhuis gaat anders dan je gewend bent. We geven je graag wat tips en kadoideeën.

lees meer

Voor professionals

We bundelen onze krachten met zorgverleners in het Neokeurmerk. Hiermee maakt je ziekenhuis of afdeling inzichtelijk hoe hoog de kwaliteit van zorg is. Bezoek de speciale website voor meer informatie.

lees meer
Donatiebedrag in €:
0