Samen met zo’n 150 gezondheidszorg-organisaties en patiëntenverenigingen in Europa is eind vorig jaar the “CALL TO ACTION” ondertekend. Uiteraard tekenden wij mee!

v.l.n.r. Marian Jongmans (bestuurslid), Gert Jan van Steenbrugge (Nederlandse (gekozen) vertegenwoordiger in de Parent Advisory Board) lid in de vertegenwoordiger namens de VOC bij de EFCNI) en Marijn Vermeulen (bestuurslid)

 

 

 

Deze ROEP OM ACTIE roept beleidsmakers, ziekenhuisbestuurders, verzekeraars, beroepsverenigingen, patiëntenverenigingen en de industrie op, om samen te werken. Samen te werken om de vernieuwde Europese standaarden voor zorg voor de gezondheid van pasgeborenen (European Standards of Care for Newborn Health) in de Europese landen te gaan implementeren.
Veel politici, de experts en supporters van het project, oudervertegenwoordigers en belangrijke stakeholders en sprekers van organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) deden mee aan de lancering en ondertekende deze “oproep tot actie!”

In 2013 startte de EFCNI* een omvangrijk en ambitieus project om te komen tot deze standaarden. Het is een interdisciplinaire Europese samenwerking om te komen tot zorgstandaarden op tal van gebieden rond de zorg van te vroeg en ziek geboren kinderen en hun families. Er bestaan geen Europese richtlijnen voor deze zorg. Doel van het project is dan ook om de grote ongelijkheden tussen de Europese landen met de standaarden te overbruggen en daarmee de zorg in alle landen te verbeteren. Deze standaarden dienen als referentie voor de ontwikkeling en implementatie van bindende standaarden en richtlijnen op nationaal en internationaal niveau. Kijk op de site van de EFCNI of klik hier voor alle Nederlandstalige informatie.

De Vereniging van Ouders van Couveusekinderen is al vanaf de oprichting betrokken bij de EFCNI en is vanuit die rol betrokken geweest bij het project om te komen tot deze standaarden. In Nederland behartigen we al 40 jaar de belangen van ouders van te vroeg en ziek geboren kinderen: het is belangrijk om ook op Europees niveau de krachten te bundelen.

*De EFCNI De Europese organisatie voor de zorg voor pasgeboren baby’s (European Foundation for the Care of Newborn Infants) is de eerste pan-Europese organisatie en netwerk die opkomt voor de belangen van vroeggeboren en pasgeboren kinderen en hun families. Het brengt ouders samen met deskundigen in de gezondheidszorg vanuit verschillende disciplines en wetenschappers, met het gemeenschappelijk doel de gezondheid op de lange termijn van vroeggeboren en pasgeboren kinderen te verbeteren door te zorgen voor de best mogelijke preventie, behandeling, zorg en ondersteuning.

Reacties

reacties

Voor ouders

Heb je of krijg je binnenkort een kindje dat op afdeling Neonatologie of een NICU wordt opgenomen? Je staat er niet alleen voor!

lees meer

Voor familie en vrienden

Een kraamvisite in het ziekenhuis gaat anders dan je gewend bent. We geven je graag wat tips en kadoideeën.

lees meer

Voor professionals

We bundelen onze krachten met zorgverleners in het Neokeurmerk. Hiermee maakt je ziekenhuis of afdeling inzichtelijk hoe hoog de kwaliteit van zorg is. Bezoek de speciale website voor meer informatie.

lees meer
Donatiebedrag in €:
0