EFCNI project: European Standards of Care for Newborn Health

Couveuseouders (VOC)

Tien jaar geleden werd de EFCNI (European Foundation for the Care of Newborn Infants; www.efcni.org) opgericht, een organisatie die de belangen van te vroeg geboren kinderen en hun families vertegenwoordigd op Europees niveau en daarbuiten. In de afgelopen jaren hebben zich meer dan 40 landen bij het EFCNI netwerk aangesloten en wordt samengewerkt met talloze zorgprofessionals en wetenschappers over heel Europa, als ook met vele zakelijke partners en politici.

Een belangrijke initiatief van de EFCNI is de organisatie van World Prematurity Day, jaarlijks op de 17e november en de zogeheten ‘Socks for Life’ campagne.

In 2013 startte de EFCNI een omvangrijk en ambitieus project: “European Standards of Care for Newborn Health”. Het is een interdisciplinaire Europese samenwerking voor het ontwikkelen van zorgstandaarden op tal van gebieden rond de zorg van te vroeg, en ziek geboren kinderen en hun families. Er bestaan geen Europese richtlijnen voor deze zorg. Doel van het project is dan ook om de grote ongelijkheden tussen de Europese landen met de standaarden te overbruggen en daarmee de zorg in alle landen te verbeteren.

Het project brengt meer dan 220 zorgprofessionals van diverse disciplines, ouder vertegenwoordigers (waaronder de VOC) en specialisten uit de industrie uit meer dan 35 landen samen. De focus van het project is de behandeling van en de zorg voor te vroeg of ziek geboren kinderen op de afdeling Neonatologie en in de jaren na ontslag, als de kinderen zich ontwikkelen.

Het project omvat 11 thema’s, zoals ‘Medische behandeling’, ‘Zorg afgestemd op het kind en zijn familie’, ‘Ethische beslissingen’, ‘Opleiding en training’ en ‘Follow-up en nazorg’.

Met deze standaarden zal een belangrijke stap worden gezet in de afstemming van de behandeling van te vroeg en/of ziek geboren kinderen in heel Europa.

Gert Jan van Steenbrugge is vanuit de VOC van het begin af aan betrokken geweest bij de ontwikkeling van de standaarden.

Gert Jan: “Als lid van de Parent Advisory Board heb ik, met ouder vertegenwoordigers uit zeven andere landen, zitting in het zogeheten chair committee. Hierin werken zorgprofessionals (neonatologen, verpleegkundigen en andere zorgverleners) en ouders gezamenlijk aan de ontwikkeling van de standaarden. Opgeteld gaat het in totaal om ruim 100 standaarden over de 11 thema’s. Ieder van de aandachtsgebieden heeft een topic expert groep. Zelf werk ik samen in de expert groep van het thema ‘Follow-up en after care’ en heb ik, samen met een neonatoloog, een standaard opgesteld over de coördinatie van zorg na ontslag uit het ziekenhuis”.

Eind november 2018 zullen de standaarden officieel worden gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in het Europees parlement te Brussel. Daarna volgt een minstens zo belangrijke fase van het project, namelijk de implementatie in de verschillende landen. In ons land, waar reeds veel richtlijnen en zorgstandaarden bestaan, zal dat nog een hele uitdaging worden.

[meer info: www.newborn-health-standards.org] [Foto: Chair committee, bijeen in Freising (München), februari 2018

Reacties

reacties

Voor ouders

Heb je of krijg je binnenkort een kindje dat op afdeling Neonatologie of een NICU wordt opgenomen? Je staat er niet alleen voor!

lees meer

Voor familie en vrienden

Een kraamvisite in het ziekenhuis gaat anders dan je gewend bent. We geven je graag wat tips en kadoideeën.

lees meer

Voor professionals

We bundelen onze krachten met zorgverleners in het Neokeurmerk. Hiermee maakt je ziekenhuis of afdeling inzichtelijk hoe hoog de kwaliteit van zorg is. Bezoek de speciale website voor meer informatie.

lees meer
Donatiebedrag in €:
0