Door E. de Miranda, bestuurslid FGG

In Nederland worden elke dag bijna 500 baby’s geboren, de meesten gelukkig gezond. Helaas komen er ook dagelijks baby’s ter wereld die geen gezonde start hebben. Jaarlijks krijgen meer dan 16.000 gezinnen te maken met vroeggeboorte, ernstige groeivertraging, aangeboren afwijkingen, ademhalingsproblemen en/of sterfte vóór, tijdens of vlak na de geboorte. Dat zijn 45 baby’s per dag waarvan er dagelijks drie overlijden als gevolg van één of meerdere van deze problemen.

Om meer onderzoek op dit gebied mogelijk te maken, zodat meer kinderen gezond geboren kunnen worden, is in 2014 Fonds Gezond Geboren (FGG) opgericht. Babyfondsen bestaan al heel lang in andere landen, maar een vergelijkbaar fonds ontbrak nog in Nederland. Zo is het fonds “March of Dimes” (www.marchofdimes.org) al sinds 1954 een begrip in de Verenigde Staten en mede daardoor één van de meest succesvolle vrijwilligersorganisaties op het gebied van de gezondheidszorg.

Nu de Nederlandse overheid in de afgelopen jaren fors heeft bezuinigd op basaal en klinisch wetenschappelijk onderzoek is een vergelijkbaar fonds hard nodig in Nederland. Het gaat tenslotte om de meest kwetsbaren onder ons: de ongeboren en pasgeboren baby’s. Iedereen wil toch dat zij een goede start hebben? Met het financieren van medisch wetenschappelijke onderzoeksprojecten die gericht zijn op de periode vóór, tijdens en vlak na de geboorte wil FGG nog meer baby’s de kans bieden om een goede start te maken in het leven en gezond op te groeien met minder kans op ziekten later in het leven.

Zo is recent een door FGG gefinancierd onderzoek gestart naar de opsporing van een abnormale aanleg van de placenta vroeg in de zwangerschap. Deze VIPS-studie (Vroege Identificatie van vrouwen die een Placentair Syndroom ontwikkelen) is erg belangrijk voor het identificeren van mogelijke oorzaken van ontwikkelingsstoornissen van de placenta. Een normale ontwikkeling van de placenta is cruciaal voor een goede uitkomst van de zwangerschap, een abnormale placenta-aanleg (placentair syndroom) vroeg in de zwangerschap leidt vaak tot pre-eclampsie (zwangerschapsvergiftiging), groeivertraging of spontane vroeggeboorte later in de zwangerschap. Als een abnormale aanleg vroeg in de zwangerschap kan worden vastgesteld, kan de begeleiding van de zwangere daarop worden aangepast en kan er gezocht worden naar een behandeling om deze abnormale aanleg te beïnvloeden.

Er is alleen nog veel meer onderzoek nodig naar de oorzaken, preventie en behandeling van aandoeningen die een gezonde start in het leven belemmeren. Met het financieren van medisch wetenschappelijke onderzoeksprojecten die gericht zijn op de periode vóór, tijdens en vlak na de geboorte kan tevens voorkomen worden dat geboorteproblemen generaties lang doorwerken. Je kunt hieraan bijdragen door donateur te worden van FGG of door zelf een actie te beginnen. Ter inspiratie: op de website van FGG vind je verslagen van particuliere acties. Help mee om meer onderzoek naar een gezonde start van het leven mogelijk te maken en doneer of organiseer zelf een event voor FGG! Meer informatie kun je vinden op www.fondsgezondgeboren.nl

Reacties

reacties

Voor ouders

Heb je of krijg je binnenkort een kindje dat op afdeling Neonatologie of een NICU wordt opgenomen? Je staat er niet alleen voor!

lees meer

Voor familie en vrienden

Een kraamvisite in het ziekenhuis gaat anders dan je gewend bent. We geven je graag wat tips en kadoideeën.

lees meer

Voor professionals

We bundelen onze krachten met zorgverleners in het Neokeurmerk. Hiermee maakt je ziekenhuis of afdeling inzichtelijk hoe hoog de kwaliteit van zorg is. Bezoek de speciale website voor meer informatie.

lees meer
Donatiebedrag in €:
0