Problemen met verlengd bevallingsverlof

Couveuseouders (VOC)

Moeders van te vroeg of ziek geboren kinderen melden zich bij de VOC omdat er veel onduidelijkheden zijn rond het verlengde zwangerschapsverlof.

In oktober vorig jaar kondigde de overheid het wetsvoorstel ‘Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden’ aan. Daarin stond dat het bevallingsverlof van moeders bij langdurige ziekenhuisopname van een pasgeboren kind zou worden verlengd.

Zij zou, zo meldt het nieuwsbericht van 14 oktober, de gelegenheid krijgen om haar kind tien weken thuis te verzorgen. Het toenmalige zwangerschaps- en bevallingsverlof van 16 weken was, zo heeft ook de VOC jaren bepleit, in dergelijke gevallen namelijk niet afdoende om een volledig herstel van de moeder te garanderen.

Inmiddels heeft een groot aantal moeders bij de VOC aangeklopt omdat zij na de thuiskomst van hun te vroeg of ziek geboren kind geen recht zouden hebben op tien weken verlof.

De VOC heeft inmiddels contact opgenomen met het ministerie van sociale Zaken en Werkgelegenheid om de problemen aan te kaarten en duidelijkheid te krijgen.

Wij houden jullie via Facebook en onze website op de hoogte van de ontwikkelingen en zullen in een later stadium de klachten inventariseren en bundelen.

Reacties

reacties

Voor ouders

Heb je of krijg je binnenkort een kindje dat op afdeling Neonatologie of een NICU wordt opgenomen? Je staat er niet alleen voor!

lees meer

Voor familie en vrienden

Een kraamvisite in het ziekenhuis gaat anders dan je gewend bent. We geven je graag wat tips en kadoideeën.

lees meer

Voor professionals

We bundelen onze krachten met zorgverleners in het Neokeurmerk. Hiermee maakt je ziekenhuis of afdeling inzichtelijk hoe hoog de kwaliteit van zorg is. Bezoek de speciale website voor meer informatie.

lees meer
Donatiebedrag in €:
0