Radboud UMC ontvangt opnieuw het neokeurmerk

Avatar

In 2013 is de uitstekende zorg binnen de afdeling neonatologie van het Radboud UMC in Nijmegen, als eerste academisch centrum, beloond met  het Neokeurmerk van de VOC .
Inmiddels was de afdeling neonatologie toe aan een herbeoordeling.  Voorafgaande aan de visitatie hebben wij opnieuw geëvalueerd hoe de zorg zich in de praktijk verhoudt tot de wensen van ouders. Naast het toetsen van eerder geconstateerde verbeterpunten, lag de focus in de tweede cyclus op overplaatsing, ontslag en nazorg. Wij mogen met trots melden dat wij deze herbeoordeling met vlag en wimpel hebben doorstaan.

‘Het visitatieteam heeft vastgesteld dat ouders bovenmatig tevreden zijn met de zorg en begeleiding die verleend wordt. Ouders voelen zich welkom en ervaren een prettige manier van omgang met hun als ouders. Het wordt door ouders als zeer plezierig ervaren dat zij onderdeel zijn van het team wanneer de dagelijkse visite wordt gedaan en dat zij, op eigen tempo, het leren zorgen voor hun baby kunnen leren. Ouders ervaren dat zij goed meegenomen worden in de ontwikkeling van hun kindje en voorbereid worden op overplaatsing naar een ander ziekenhuis. De stoplicht methode sluit voor een belangrijk deel aan op het voorbereiden op overplaatsing naar een ander ziekenhuis. De werkwijze in relatie tot het voedingsbeleid in een multidisciplinair team, waarbij de verschillende expertises samenwerken en opgeschaald wordt wanneer meer deskundigheid nodig is, wordt als best practice beoordeeld door het visitatieteam.’ (uit visitatierapport neokeurmerk 2018)

Vandaag mochten Linda de Haas en Chantal Bosma, twee vertegenwoordigers (en kartrekkers) van afdeling perinatologie,  het keurmerk in ontvangst nemen van  Dr. Martin de Kleine, bestuurslid  en Mea van Dongen, vrijwilligster bij de VOC.

v.l.n.r. Martin de Kleine, Mea van Dongen, Linda de Haas, Chantal Bosma

Wij, de Vereniging van Ouders van Couveusekinderen, hebben beschreven waar goede zorg volgens ouders van pasgeborenen in het ziekenhuis aan moet voldoen: een beschrijving van kwaliteit vanuit de ervaringsdeskundigheid van de ouders. De VOC vertegenwoordigt de pasgeborenen en hun ouders. Zij behartigt hun belangen en verwoordt hun wensen om samen met zorgverleners toe te werken naar zorg voor (premature, dysmature en zieke) pasgeborenen en hun familie, die zowel vanuit medisch en verpleegkundig perspectief als vanuit het perspectief van de ouders goed is! Als ziekenhuizen aan criteria voldoen die de VOC heeft opgesteld, krijgen ze het Neokeurmerk en kunnen ouders ervan verzekerd zijn dat hun kind en zijzelf de best mogelijke zorg krijgen. Daarnaast moet het Neokeurmerk een uitdaging voor zorgverleners zijn om tezamen met de VOC voortdurend te werken aan verbetering van de kwaliteit van zorg.

Reacties

reacties

Voor ouders

Heb je of krijg je binnenkort een kindje dat op afdeling Neonatologie of een NICU wordt opgenomen? Je staat er niet alleen voor!

lees meer

Voor familie en vrienden

Een kraamvisite in het ziekenhuis gaat anders dan je gewend bent. We geven je graag wat tips en kadoideeën.

lees meer

Voor professionals

We bundelen onze krachten met zorgverleners in het Neokeurmerk. Hiermee maakt je ziekenhuis of afdeling inzichtelijk hoe hoog de kwaliteit van zorg is. Bezoek de speciale website voor meer informatie.

lees meer
Donatiebedrag in €:
0