Verlengd verlof: korter kunnen we het niet maken

Couveuseouders (VOC)

Door Gert Jan van Steenbrugge, Directeur VOC.

“Einde aan te kort zwangerschapsverlof voor moeders van couveusekinderen”, zo luidde het persbericht dat de VOC uitstuurde nadat de Eerste kamer de wet ‘Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden’ had aangenomen, nu bijna een jaar geleden. Wat waren we blij en trots dat er na een jarenlange lobby een regeling was getroffen. We waren blij voor alle moeders die na 1 januari 2015 te vroeg zouden bevallen, want de wet maakte een einde aan de veelvoorkomende situatie dat zij alweer (bijna) aan het werk moesten als hun baby uit het ziekenhuis werd ontslagen. Dat is immers veel te snel.

Maar wat een teleurstelling is het als je hoort hoe er met de uitgangspunten van de wet wordt omgegaan. Wij als VOC krijgen namelijk steeds meer signalen en concrete berichten van maatschappelijk werkers en van moeders zelf dat zij, ondanks de nieuwe wet, geen extra verlof krijgen toegewezen. Dat is het gevolg van een ingewikkelde rekenmethode die door uitvoeringsinstantie UWV gehanteerd wordt en die voor betrokken moeders vaak bijzonder ongunstig uitpakt.

Hoe dan ook, er wordt geen recht gedaan aan het uitgangspunt van de wet, namelijk dat moeders de gelegenheid moeten hebben tien weken thuis door te brengen met hun kind of kinderen na ontslag uit het ziekenhuis. Zo hadden wij het ook op onze website gecommuniceerd, ervan uitgaande dat we precies dat met elkaar hadden bereikt. Het lijkt er echter op dat we te vroeg hebben gejuicht. Bij moeders rest er ongeloof en grote teleurstelling dat het ei helaas een lege dop blijkt te zijn…

Wat gebeurt er dan wel in de praktijk? Om te beginnen worden er zeven dagen afgetrokken van het totaal. Hier en daar wordt dat ook wel de ‘eigen-risicoperiode’ genoemd, wat mij betreft een volslagen misplaatste term. Daarna volgt een ingewikkelde berekening waarbij de duur van de opname van het kind betrokken wordt op de duur van het bevallingsverlof. Zonder in detail te treden, resulteert dit erin dat moeders door het UWV nooit de beloofde tien weken verlof krijgen. De situatie is zelfs nog schrijnender: hoe langer de opnameduur van het kind, hoe minder verlof moeders overhouden. Maatschappelijk werker Liduine Schönau heeft hier een uitgebreid artikel over geschreven in ons januarinummer van Kleine Maatjes.

Intussen krijgen we van maatschappelijk werkers en bedrijfsartsen steeds vaker te horen dat moeders zich na deze enorm ingrijpende periode in het ziekenhuis, als hun kindje eenmaal thuis is, in de kou voelen staan. Zij krijgen het advies zich dan maar ziek te melden, omdat duidelijk is dat snelle terugkeer naar het werk niet goed is voor zowel moeder als kind. Hiermee zijn we dus eigenlijk weer terug bij af, oftewel terug bij de situatie van vóór de invoering van de wet.

Aanvechten van het teleurstellende, soms negatieve besluit van het UWV, is geen optie voor ouders. Bovendien ontbreekt bij moeders vaak de energie voor het aanvechten van een negatief besluit.

Opvallend genoeg was het in de eerste helft van 2015, na de invoering van de wet, stil rondom de verlofregeling. Wij gingen ervan uit dat de regeling goed was geïntroduceerd en dat moeders met hun kinderen van het beloofde verlengde verlof zouden genieten. Blijkbaar kwam het besef dat zaken helemaal niet goed verliepen pas later.

Al met al is dit reden genoeg voor de VOC om in actie te komen. We hebben contact gezocht met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, maar zij kwamen niet veel verder dan het reproduceren van de rekensommen van het UWV. Dat schoot dus niet op.

Onze enige overgebleven optie is dus een gang naar ‘Den Haag’ om daar de nodige tamtam te maken.

Ik ga ervan uit dat de uitvoering van de wet inderdaad niet juist verloopt en dat er geen hiaten in de wet zitten. Hopelijk leiden de acties richting de politiek, die we reeds hebben gezet, snel tot corrigerende maatregelen van het UWV. Maar dit blijft natuurlijk heel triest voor moeders die in de afgelopen periode (veel) eerder weer aan het werk moesten dan verwacht, en voor moeders die daar de komende tijd nog mee geconfronteerd worden. We willen de klachten inventariseren en bundelen, dus heb je ervaring met de uitvoering van de regeling, laat dan je reactie achter.

Reacties

reacties

Voor ouders

Heb je of krijg je binnenkort een kindje dat op afdeling Neonatologie of een NICU wordt opgenomen? Je staat er niet alleen voor!

lees meer

Voor familie en vrienden

Een kraamvisite in het ziekenhuis gaat anders dan je gewend bent. We geven je graag wat tips en kadoideeën.

lees meer

Voor professionals

We bundelen onze krachten met zorgverleners in het Neokeurmerk. Hiermee maakt je ziekenhuis of afdeling inzichtelijk hoe hoog de kwaliteit van zorg is. Bezoek de speciale website voor meer informatie.

lees meer
Donatiebedrag in €:
0