Op vrijdag 31 maart heeft het symposium 'Kiezen in Vertrouwen' plaatsgevonden ter gelegenheid van het afscheid van onze directeur Gert Jan van Steenbrugge.

Vele jaren heeft Gert Jan zich ingezet voor de vereniging. Hij was niet alleen onze directeur maar ook lotgenoot, vrijwilliger en bestuurslid.

De presentatie van Gert Jan had als titel: 'Loslaten in vertrouwen', waarbij hij terugblikte op alles wat de VOC de afgelopen jaren bereikt heeft, zoals het verlengde zwangerschapsverlof waar hij bijna 8 jaar aan gewerkt heeft.

Een boodschap van Gert Jan voor ouders

 • Heb vertrouwen in de zorg;
 • Wees kritisch op je rol als ouder;
 • Houdt regie over je leven;
 • Accepteer hulp indien nodig;
 • Blijf vechten voor je kind;
 • Kies voor je kind soms tegen adviezen in.

Boodschap van Gert Jan aan zorgverleners

 • Samen zorgen;
 • Betrek ouders in de besluitvorming;
 • Laat kwaliteit van leven leidend zijn;
 • Erken fouten en complicaties;
 • Biedt goede en open communicatie;
 • Blijf samenwerken met de VOC;
 • Follow-up tot 18 jaar.

Uiteraard was er ook veel lof voor de andere sprekers: dr. Gert van Dijk en drs. Nikk Conneman.

Het was een zeer geslaagd symposium dat Gert Jan en zijn tomeloze inzet voor de VOC absoluut recht heeft gedaan!