ALGEMENE LEDENVERGADERING 2018

Avatar

“De Algemene Ledenvergadering, denk mee en beslis mee!!”

Op maandag 12 november 2018 zal de algemene ledenvergadering plaats vinden in Amsterdam deze vergadering zal beginnen om 09:30 uur en zal duren tot ongeveer 10:15 uur.

LOCATIE:     Amsterdam UMC (locatie AMC)
Meibergdreef 9, 1105 AZ  Amsterdam
Coster,- Fonteijn- en Vrij zaal

Het programma is als volgt:

Vanaf 09:15    Ontvangst
09:30 – 10:15  Algemene Ledenvergadering

1.         Opening
2.         Mededelingen Bestuur
3.         Notulen Algemene Ledenvergadering 23 september 2017
4.         Aftreden en benoemen bestuursleden
5.         Jaarrekening 2017
6.         Terugblik activiteiten 2018
7.         Toelichting activiteiten 2019
8.         Rondvraag en sluiting

Aansluitend aan de ALV vindt het symposium ‘Samen Zorgen’ van de Vereniging van Ouders van Couveusekinderen plaats. Je kunt je aanmelden via een e-mail aan info@couveuseouders.nl (opgave tot uiterlijk 5 november).

We hopen je op 12 november in het AMC te Amsterdam te mogen begroeten!

Namens het VOC bestuur,
Tjarda den Dunnen, voorzitter

Reacties

reacties

Voor ouders

Heb je of krijg je binnenkort een kindje dat op afdeling Neonatologie of een NICU wordt opgenomen? Je staat er niet alleen voor!

lees meer

Voor familie en vrienden

Een kraamvisite in het ziekenhuis gaat anders dan je gewend bent. We geven je graag wat tips en kadoideeën.

lees meer

Voor professionals

We bundelen onze krachten met zorgverleners in het Neokeurmerk. Hiermee maakt je ziekenhuis of afdeling inzichtelijk hoe hoog de kwaliteit van zorg is. Bezoek de speciale website voor meer informatie.

lees meer
Donatiebedrag in €:
0