Terugblik BeterKeten bijeenkomst 2017

Couveuseouders (VOC)

Op 30 mei was de VOC aanwezig bij de jaarlijkse bijeenkomst van de Stichting BeterKeten met als titel:

Trots en nu?!

De stichting BeterKeten is een samenwerkingsverband tussen vier ziekenhuizen in de regio Rotterdam-Rijnmond. Wanner zorginstellingen en medische professionals over de muren van hun specialisme en organisatie heen met elkaar samenwerken, kan meer gedaan worden voor de patiënt.

De BeterKeten stimuleert, faciliteert en initieert samenwerking tussen zorginstellingen op de gebieden patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek. Een van de projecten betreft het Neonataal Centrum Rotterdam, dat de samenwerking in de zorg voor de kwetsbare pasgeborenen in de regio uitbreidt naar de perinatale zorg .

René Kornelisse, neonatoloog in het Erasmus MC- Sophia en Martin Baartmans, kinderarts in het Maasstad Ziekenhuis, namen de aanwezigen mee in de behaalde resultaten. Met name op de gebieden van uniforme medische en verpleegkundige zorg, uitwisseling van personeel, goede voorlichting aan ouders en optimale benutting van kostbare capaciteiten.

Aan de hand van een casus werd een kijkje gegeven in de toekomst, waarin het aantal overplaatsingen van baby’s wordt geminimaliseerd. Dit door het vergroten van kennis en kunde in het Maasstad Ziekenhuis en Franciscus Gasthuis & Vlietland en door het inrichten van een regioteam voor ondersteuning bij ingewikkelde topklinische procedures die nu alleen in het Erasmus MC-Sophia kunnen plaatsvinden.

Het is als ouder erg fijn om te zien hoe de zorgprofessionals van verschillende ziekenhuizen samenwerken om de beste en dezelfde zorg te leveren voor zowel de baby als de ouders!

Reacties

reacties

Voor ouders

Heb je of krijg je binnenkort een kindje dat op afdeling Neonatologie of een NICU wordt opgenomen? Je staat er niet alleen voor!

lees meer

Voor familie en vrienden

Een kraamvisite in het ziekenhuis gaat anders dan je gewend bent. We geven je graag wat tips en kadoideeën.

lees meer

Voor professionals

We bundelen onze krachten met zorgverleners in het Neokeurmerk. Hiermee maakt je ziekenhuis of afdeling inzichtelijk hoe hoog de kwaliteit van zorg is. Bezoek de speciale website voor meer informatie.

lees meer
Donatiebedrag in €:
0