e-Health applicatie voor Prematuren in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Avatar

Wil jij meewerken aan de voorbereidingen voor het onderzoek naar een e-Health applicatie voor prematuren in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ)?

Wij zoeken ouders van vroeggeboren kinderen die willen meedenken over de ontwikkeling van een e-Health applicatie. Met deze applicatie kunnen de groei en ontwikkeling van vroeggeboren kinderen snel en betrouwbaar worden beoordeeld. De gegevens uit deze applicatie komen in het digitale dossier van het consultatiebureau en worden via een app gedeeld met de ouders.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het JGZ Kennemerland, GGD Groningen, TNO, Allegro-Sultum en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Het meedenken over deze e-Health applicatie gebeurt in groepsverband d.m.v. interviews.

Waarom dit onderzoek?
Met de meeste vroeggeboren kinderen gaat het goed. Prematuren hebben een grotere kans op problemen met groei en ontwikkeling. De groei en ontwikkeling verloopt vaak ook anders dan bij kinderen die na 37 weken zwangerschap zijn geboren. Uit wetenschappelijk onderzoek is veel bekend over dit verloop, de problemen die kunnen optreden en de gevolgen daarvan. Door deze kennis te digitaliseren in een e-Health applicatie, kan niet alleen de groei en ontwikkeling van een vroeggeboren kind extra goed worden gevolgd, maar kan ook het verloop worden voorspeld. Beslissingen over behandeling en begeleiding kunnen dan vroegtijdig worden besproken. Door het gebruik van deze applicatie worden de ouders goed geïnformeerd en beschikken de mensen uit de zorg die betrokken zijn bij het kind over dezelfde informatie.

Groepsinterviews en aanmelding
Tijdens de interviews bespreekt een groep ouders de informatie die zij wensen te ontvangen, op welke moment en op welke wijze. Dit gebeurt aan de hand van een aantal vragen die door onderzoekers worden gesteld. We zoeken 2 groepen ouders (ongeveer 8 per groep). U kunt kiezen om mee te praten over groei of over ontwikkeling.

Zo’n groepsinterview duurt ongeveer 1 ½ uur. De tijdstippen waarop de interviews plaatsvinden worden nog bekend gemaakt. Reiskosten worden vergoed.

Gert Jan van Steenbrugge, voormalig directeur VOC:  ” Mij is gevraagd namens de ouders/de VOC in de klankbordgroep zitting te nemen, wat ik graag wil doen. ”

Jacobien Wagemaker, projectleider van het Neokeurmerk (www.neokeurmerk.nl) heeft zich als ervaringsdeskundige reeds heeft opgegeven voor de focusgroepen.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij projectleden van het onderzoek,
Hanneke van Dokkum, onderzoeksassistent (e-mail: n.h.van.dokkum@umcg.nl)
Marlou de Kroon, jeugdarts en onderzoeker (e-mail: m.l.a.de.kroon@umcg.nl)

 

Wil je je aanmelden, stuur dan een mail naar n.h.van.dokkum@umcg.nl . Met als onderwerp “deelname groepsinterviews tbv prematuren-app JGZ”

Stuur de volgende gegevens:

Naam, Straat, Postcode, Woonplaats, Mobiel telefoonnummer.

Ik doe graag mee aan de focusgroep:

Groei                                 ja/nee

Ontwikkeling                   ja/nee

Vermeld de dagen waarop u wel/niet beschikbaar bent en eventuele opmerkingen.

Reacties

reacties

Voor ouders

Heb je of krijg je binnenkort een kindje dat op afdeling Neonatologie of een NICU wordt opgenomen? Je staat er niet alleen voor!

lees meer

Voor familie en vrienden

Een kraamvisite in het ziekenhuis gaat anders dan je gewend bent. We geven je graag wat tips en kadoideeën.

lees meer

Voor professionals

We bundelen onze krachten met zorgverleners in het Neokeurmerk. Hiermee maakt je ziekenhuis of afdeling inzichtelijk hoe hoog de kwaliteit van zorg is. Bezoek de speciale website voor meer informatie.

lees meer
Donatiebedrag in €:
0