Diakonessenhuis in Utrecht ontvangt het 12e Neokeurmerk

Couveuseouders (VOC)

Woensdag 16 maart is alweer het 12e Neokeurmerk uitgereikt. De afdeling Neonatologie van het Diakonessenhuis in Utrecht heeft laten zien dat de zorg voor vroeg of ziek geboren baby’s goed afgestemd is op de wensen en behoeften van ouders.

Maaike Holding, teamhoofd afdeling Neonatologie, kreeg uit handen van Gert Jan van Steenbrugge, directeur VOC, het keurmerk uitgereikt (foto boven).

Kinderarts Dana-Anne de Gast: “Als een baby direct na de geboorte extra zorg nodig heeft, wordt de pasgeborene op de afdeling Neonatologie opgenomen. Zo’n opname is meestal onverwacht en voor ouders breekt er vervolgens een spannende periode aan. Ouders van te vroeg of ziek geboren kinderen willen, en dat is zeer begrijpelijk,  dat er in de verzorging rekening wordt gehouden met de bijzondere situatie van hun kind. We streven er naar om ouders zo goed mogelijk te informeren over en te betrekken bij de zorg van hun opgenomen kind.. Zo kunnen we onze zorg optimaliseren en afstemmen op de zorgbehoefte van het kind en de zorgvraag van de ouders.  Het keurmerk bevestigt dat ouders onze zorg waarderen en daar zijn we trots op.”

taart klein_Diakonessenzkh
Een feestelijk moment met heerlijke taart mét het logo van het keurmerk

Maaike Holding, teamhoofd afdeling Neonatologie: “De zorg op onze afdeling was zonder keurmerk ook goed. Maar het keurmerk heeft ons geholpen nog eens kritisch naar onze zorg te kijken, verbetermogelijkheden goed in kaart te brengen en deze door te voeren. Alles met het doel om de kwaliteit van zorg te optimaliseren en nog beter te laten aansluiten bij de wensen van de ouders. Zo voeren we nu zorggesprekken. Tijdens zo’n gesprek geeft de verpleegkundige uitleg over de situatie van de baby bij opname en de ontwikkeling van de baby, en kunnen ouders hun wensen uitspreken. Ouders krijgen bij ons op de afdeling een vast aanspreekpunt en samen maken we een actieplan, dat we regelmatig evalueren en zo nodig bijstellen. Daarnaast zijn er maatregelen genomen om het geluid op de couveusekamer te reduceren, om de baby’s zo min mogelijk te storen. We zijn blij met dit keurmerk, maar gaan zeker niet op onze lauweren rusten. We blijven alert op een goede afstemming van onze zorg op de behoefte van het kind en de wensen van de ouders.”

GJ presentatie Diakonessenzkh klein
Gert Jan van Steenbrugge, directeur van VOC, licht de toekennen van het keurmerk toe aan de aanwezigen.

Gert Jan van Steenbrugge beaamt de woorden van Maaike en Dana-Anne. “Het Diakonessenhuis heeft laten zien dat de ontwikkelingsgerichte zorg op de afdeling heeft een impuls gekregen. De troostende aanwezigheid van ouders bij onderzoeken of ingrepen lijkt geen issue meer op de afdeling en ouders weten ook dat hun kind getroost wordt als zij er niet zijn, en dat geeft rust. Vandaar dat zij  aangeven met een gerust gevoel hun kind achter te laten als zij naar huis gaan. Dat ouders bij mijlpalen betrokken zijn, is op de afdeling een vanzelfsprekendheid geworden. “aldus enige conclusies uit het eindrapport.

Wil je meer informatie over het Neokeurmerk, klik dan hier.

Bron: diakonessenhuis.nl.

Reacties

reacties

Voor ouders

Heb je of krijg je binnenkort een kindje dat op afdeling Neonatologie of een NICU wordt opgenomen? Je staat er niet alleen voor!

lees meer

Voor familie en vrienden

Een kraamvisite in het ziekenhuis gaat anders dan je gewend bent. We geven je graag wat tips en kadoideeën.

lees meer

Voor professionals

We bundelen onze krachten met zorgverleners in het Neokeurmerk. Hiermee maakt je ziekenhuis of afdeling inzichtelijk hoe hoog de kwaliteit van zorg is. Bezoek de speciale website voor meer informatie.

lees meer
0