Verbeteringen in de zorg dankzij het Neokeurmerk

Couveuseouders (VOC)

Verbeteringen in de zorg dankzij het Neokeurmerk

Toenmalig Projectmanager Dorette Jansen-Carton blikt terug op de eerste twee jaar sinds de introductie van het Neokeurmerkprogramma.

Geregeld denk ik “Wow, wat bereiken we veel met het  Neokeurmerk!”

Er verandert in de ziekenhuizen en moeder-/kindcentra veel als ze deelnemen aan het programma. In het denken en in het doen. Zorgverleners worden zich meer bewust van de wensen van ouders en passen hun zorgverlening daarop aan. Zo is het in veel ziekenhuizen gewoon geworden dat ouders een aantal dagen na het ontslag van hun kind worden opgebeld om te vragen hoe het gaat. Omdat de verpleegkundigen inmiddels weten dat ouders het prettig vinden om nog even contact te hebben met de afdeling en om zo nodig vragen te stellen.

We vragen in de ziekenhuizen aandacht voor een negental domeinen:

  • regie en betrokkenheid bij de zorg;
  • recht op adequate informatie;
  • familiegerichte zorg;
  • ontwikkelingsgerichte zorg;
  • psychosociale zorg;
  • nazorg;
  • continuïteit van zorg;
  • veilige zorg;
  • kwaliteit.

Maar deze eerste drie jaar van het Neokeurmerkprogramma richten we ons vooral op de ontwikkelings en familiegerichte zorg. Dat doen we omdat daar voor de baby’s en hun ouders op dit moment grote winst te behalen is.

Er zijn immers ziekenhuizen waar ouders nog niet 24 uur per dag welkom zijn, waar ouders vooral toeschouwer bij en niet deelnemer aan de zorg voor hun kind zijn.

Familiegerichte zorg

Maar in de ziekenhuizen die het Neokeurmerk al hebben gehaald is het vanzelfsprekend dat ouders hun kind kunnen troosten bij onderzoeken en ingrepen. Daar wordt gerapporteerd welke zorg ouders zelf verlenen en daar is het mogelijk dat bijvoorbeeld oma’s of opa’s of tantes helpen bij de zorg voor de baby. In enkele ziekenhuizen zijn ouders inmiddels aanwezig bij de artsenvisite en wordt er nagedacht hoe ouders meer deel uit kunnen maken van het  behandelteam.

Er is, met behulp van onze kwaliteitscriteria, heel wat verbeterd in de zorg voor de familie. In een van de ziekenhuizen kunnen vaders, die eerder niet welkom waren ‘s nachts nu ook blijven slapen als ze dat willen, In veel van de deelnemende ziekenhuizen wordt ouders nu voorgesteld om hun tweeling (onder toezicht) bij elkaar te laten liggen. En kangoeroeën is niet meer iets wat even leuk is voor een uurtje per dag maar wordt gezien als belangrijk onderdeel van het dagprogramma: Ouders worden gestimuleerd om zoveel mogelijk te buidelen omdat dat de gezondheid van de baby ten goede komt maar ook omdat het zorgt voor een goede band met ouders en het op gang komen van de borstvoeding.

Ontwikkelingsgerichte zorg

Ook op het terrein van de ontwikkelingsgerichte zorg is werden dankzij het neokeurmekprogramma tal van zaken verbeterd: Laboratoriumpersoneel ging bij het afnemen van bloed rekening houden met het dagritme van de baby’s en daar waar dat niet mogelijk was, leerden verpleegkundigen zelf bloed afnemen.

Verpleegkundigen werden bijgeschoold en ook op kraamafdelingen kwam meer aandacht voor de ontwikkeling en voorkeuren van de individuele baby’s.

De omgeving van de kinderen werd aangepast zodat zij minder last hebben van prikkels. Hard dichtslaande prullenbakken werden verwijderd, lampen werden vervangen en personeel ging gebruik maken van decibelmeters.

Ook aan lichaamstaal wordt in de ziekenhuizen inmiddels meer aandacht besteed zodat ouders sneller en beter vertrouwd raken met de signalen die hun kind geven.

Ik zou zo nog wel even door kunnen gaan over alles wat het Neokeurmerkprogramma op de kraam- en neonatologieafdelingen in gang zet:  Ziekenhuizen en moeder-/kindcentra leren met behulp van het Neokeurmerkprogramma van elkaar en inmiddels wordt de VOC daarom ook gevraagd het Neokeurmerk in te zetten bij fusies of bij de overgang van een traditionele omgeving naar een afdeling met familiekamers. “Wow toch?”

Reacties

reacties

Voor ouders

Heb je of krijg je binnenkort een kindje dat op afdeling Neonatologie of een NICU wordt opgenomen? Je staat er niet alleen voor!

lees meer

Voor familie en vrienden

Een kraamvisite in het ziekenhuis gaat anders dan je gewend bent. We geven je graag wat tips en kadoideeën.

lees meer

Voor professionals

We bundelen onze krachten met zorgverleners in het Neokeurmerk. Hiermee maakt je ziekenhuis of afdeling inzichtelijk hoe hoog de kwaliteit van zorg is. Bezoek de speciale website voor meer informatie.

lees meer
Donatiebedrag in €:
0