Avond Wetenschap en Maatschappij 2018

Avatar

Afgelopen maandag sprak Dr. Deedee Kommers, arts onderzoeker in MMC en TU Eindhoven, als een van de 25 sprekers op de Avond voor Wetenschap en Maatschappij. Aan tafel zaten top wetenschappers en de top uit bestuur- en bedrijfsleven.

Deze gala avond werd gehouden in de Ridderzaal. Tevens werd de Huibregtsenprijs uitgereikt.

De uitnodiging is uitermate eervol voor Deedee en voor de kangoeroe therapie. Deedee heeft onderzoek gedaan naar de waarde van de kangoeroe therapie voor prematuur geboren kinderen en heeft deze waarde in maat en getal kunnen vastleggen. Tijdens ons symposium vorig jaar bij de opening van de “Week van het Couveusekind” was zij ook één van de sprekers.

Het programmaboekje van deze avond beschrijft haar presentatie als volgt:

TUSSEN UNIVERSITEIT EN BESCHIKBAARHEID VOOR GEBRUIKERS.

Een op de tien kinderen wordt te vroeg geboren, bij een zwangerschapsduur van minder dan 37 weken.
In ontwikkelde landen ligt het percentage ongeveer even hoog als in ontwikkelingslanden (9 vs. 12%).

De complicaties van vroeggeboorte zijn wereldwijd de grootste oorzaak van neonatale sterfte. Kortom,
prematuriteit is een belangrijk maatschappelijk probleem. Zeker aangezien het gepaard gaat met gedrags- en gezondheidsproblemen op latere leeftijd. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze problemen in belangrijke mate worden veroorzaakt door de stress volle eerste levenservaringen van deze populatie. Ze worden veelvuldig geprikt, liggen aan allerlei slangen en zijn bovendien voor het grootste gedeelte van de dag gescheiden van hun ouders. Er wordt geprobeerd om stress zoveel mogelijk te voorkomen – 40 jaar geleden werd in deze populatie bijvoorbeeld zelfs nog zonder verdoving geopereerd, iets wat tegenwoordig absoluut niet meer denkbaar is – maar omdat deze patiënten niet goed kunnen aangeven wat pijnlijk of stressvol is, blijft het lastig om de zorg te optimaliseren. Om die reden zijn wij vijf jaar geleden een traject gestart om (medische) interventies in te vroeg geboren kinderen te leren valoriseren, zodat we vervolgens gerichter kunnen innoveren om de zorg te verbeteren. Hiervoor is een nauwe samenwerking vereist tussen ziekenhuizen, universiteit en industrie; de juiste fysiologische processen moeten in kaart worden gebracht, er moeten prototypen worden gebouwd om hypothesen te kunnen testen en om de innovaties als standaardzorg bij de patiënt te krijgen moet een lange weg naar commercieel verkrijgbare producten worden afgelegd. Op dit moment kunnen we comfort indiceren met biologische parameters, hebben we het comfortverhogende effect van verschillende prototypen in de kliniek getest en wordt er door bestaande bedrijven en start-ups gewerkt aan product- ontwikkeling. Dat laatste biedt de enorme uitdaging om binnen een overbrugbare tijd betaalbare producten op de markt te brengen conform alle geldende regels en wetten. Bovendien is het effect van géén van de tot nu toe geteste prototypen gevaloriseerd als even krachtig als het effect van liefde tussen ouder en kind, gemeten gedurende periodes van huid-op-huidcontact, ofwel ‘Kangaroo care’. Dit betekent dat het een mooi resultaat is dat door onze inzichten de duur van Kangaroo care in de afgelopen jaren ruim verdubbeld is op onze afdeling, maar ook dat we nog slimmer moeten innoveren om de zorg voor premature kinderen zo effectief mogelijk te verbeteren. In het tafelgesprek gaan we in op de mogelijkheden die hiervoor zijn en wat erbij komt kijken voordat innovaties patiënten daad.

 

Reacties

reacties

Voor ouders

Heb je of krijg je binnenkort een kindje dat op afdeling Neonatologie of een NICU wordt opgenomen? Je staat er niet alleen voor!

lees meer

Voor familie en vrienden

Een kraamvisite in het ziekenhuis gaat anders dan je gewend bent. We geven je graag wat tips en kadoideeën.

lees meer

Voor professionals

We bundelen onze krachten met zorgverleners in het Neokeurmerk. Hiermee maakt je ziekenhuis of afdeling inzichtelijk hoe hoog de kwaliteit van zorg is. Bezoek de speciale website voor meer informatie.

lees meer
Donatiebedrag in €:
0