Het onderzoek Wat Ouders Willen 2

Avatar

Vanuit het project ‘Veel2Do’ (gefinancierd vanuit de subsidie voor Patiënten- en Gehandicaptenorganisaties (PGO) door het VWS-ministerie) werd onderzoek gedaan naar de behoefte van ouders (families) in voorbereiding op het ontslag van de baby uit het ziekenhuis en nadat de ouders met hun kind thuis zijn. Naast literatuurstudie naar de behoeften van ouders en hun baby, en onderzoek naar wat nodig is, werd onderzoek gedaan bij de achterban. Dit gebeurde aan de hand van digitale vragenlijsten voor (aanstaande) ouders, verdiepende interviews en onderzoek gedaan naar richtlijnen en kwaliteitstandaarden. Heel veel informatie en inzichten hebben wij via jullie als ouders gekregen, waarvoor onze hartelijke dank. In de rapportage en ontwikkeling van de kwaliteitscriteria hebben wij deze inzichten meegenomen.

Kwaliteitscriteria veranderen mee met de tijd waarin steeds meer mogelijk wordt, en meer kennis en inzichten worden opgedaan over welke kwaliteiten van belang zijn voor de gezondheidsuitkomsten voor de baby, de moeder en de familie.  In de huidige set kwaliteitscriteria is de nazorg na ontslag uit het ziekenhuis summier beschreven.

De Vereniging van Ouders van Couveusekinderen (VOC) is in 2016 met het initiatief tot het Veel2Do-project gekomen. De doelstelling was om te komen tot analyse van de behoeften en formulering van kwaliteitscriteria voor de nazorg van baby’s, moeder en familie na opname en verblijf in het ziekenhuis, en wanneer zij weer naar huis gaan. Uit ervaringen van ouders komt namelijk regelmatig  naar voren dat de zorg niet altijd aansluit op de behoeften van de baby en ouders wanneer zij thuis zijn.

Om duidelijk te krijgen over welke thema’s dit gaat, en op welke behoeften onvoldoende wordt aangesloten, is het Veel2Do-project ‘Onderzoek naar en ontwikkelen van kwaliteitscriteria voor nazorg’ gestart. De kwaliteitscriteria die met behulp van dit onderzoek zijn geformuleerd, zijn aanvullend op de al bestaande kwaliteitscriteria set die beschreven staan in het Kwaliteitskader Neokeurmerkprogramma en die nu in de revisie worden opgenomen.

Het onderzoek is inmiddels afgerond en naast de onderzoeksrapportage zijn de verkregen inzichten vertaald naar een Implementatiekaart en de poster Best Practices en naar een dertiental adviezen voor implementatie van de inzichten binnen organisaties werkzaam in de geboortezorg en neonatologie.

De VOC hoopt hiermee een kwaliteitsimpuls te geven aan de geboortezorg en neonatologie. Zowel de rapportage als de implementatiekaart en de posters zijn beschikbaar via de website van het Neokeurmerkprogramma (http://www.neokeurmerk.nl). 

Naast ouders hebben experts uit diverse organisaties, andere patiëntenorganisaties, de klankbordgroep Neokeurmerkprogramma en een leesgroep hun bijdrage geleverd aan dit onderzoek. Ook hen willen wij hartelijk bedanken voor hun bijdrage.

Mede namens Fabienne Naber en Tibor Brunt, Jacobien Wagemaker (Coördinator Neokeurmerkprogramma, te bereiken via Neokeurmerk@couveuseouders.nl

Reacties

reacties

Voor ouders

Heb je of krijg je binnenkort een kindje dat op afdeling Neonatologie of een NICU wordt opgenomen? Je staat er niet alleen voor!

lees meer

Voor familie en vrienden

Een kraamvisite in het ziekenhuis gaat anders dan je gewend bent. We geven je graag wat tips en kadoideeën.

lees meer

Voor professionals

We bundelen onze krachten met zorgverleners in het Neokeurmerk. Hiermee maakt je ziekenhuis of afdeling inzichtelijk hoe hoog de kwaliteit van zorg is. Bezoek de speciale website voor meer informatie.

lees meer
Donatiebedrag in €:
0