Landelijke studie naar Prenatale Counseling (PreCo)

Couveuseouders (VOC)
Deelname aan dit onderzoek is alleen mogelijk op uitnodiging.

Vanuit het Radboudumc in Nijmegen is een wetenschappelijk onderzoek opgezet naar de informatievoorziening aan ouders voorafgaand aan extreme vroeggeboorte (24 weken zwangerschapsduur). Vanuit de VOC zijn wij betrokken geweest bij de voorbereiding en wij vinden dit een erg belangrijk onderzoek. Een onderdeel van dit onderzoek is het gedeelte waarbij de ervaringsdeskundigen worden gevraagd naar hun mening.

Achtergrond en doel

In 2010 is door de beroepsverenigingen van gynaecologen en kinderartsen besloten dat te vroeg geboren kinderen vanaf 24 weken zwangerschapsduur kunnen worden behandeld. Hiervoor is toestemming van de ouders nodig. Ouders moeten daarom zo goed mogelijk geïnformeerd worden over de mogelijke gevolgen voor hun kind bij een vroeggeboorte tussen 24 en 25 weken zwangerschapsduur. Het gesprek voorafgaand aan de geboorte waarin ouders hierover worden geïnformeerd, wordt de prenatale counseling genoemd.

Op dit moment wordt er een landelijk onderzoek gedaan om de begeleiding van ouders te kunnen optimaliseren. Hiervoor onderzoekt men vanuit het Radboudumc de meningen en ervaringen van kinderartsen en gynaecologen. Uiteraard is het essentieel om ook de meningen en ervaringen van ouders die een extreme vroeggeboorte hebben meegemaakt mee te nemen.

Uitvoering

Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van vragenlijsten en soms ook interviews. Alle ouders in Nederland die in de eerste 3 jaar na de introductie van de richtlijn (1 oktober 2010) een bevalling hebben meegemaakt tussen de 24 en 25 weken zwangerschapsduur zijn gevraagd voor dit onderzoek.

Mogelijk heb jij ook een brief hierover gekregen van het ziekenhuis waar je kind geboren is. Als Vereniging van Ouders van Couveusekinderen vinden we dit een zinvol onderzoek. We roepen daarom iedereen die een uitnodiging heeft onvangen op om mee te doen.

De uitkomsten van het onderzoek onder ouders zullen worden meegenomen met de andere uitkomsten (o.a. onderzoek onder artsen). Als je een brief hebt gekregen hopen we dat je mee zult doen!

Vragen?

Als je vragen of opmerkingen hebt over het onderzoek, kun je contact opnemen met onderzoekster Rosa Geurtzen (kinderarts in opleiding) via Rosa.Geurtzen@radboudumc.nl.

Je kunt eventueel ook contact opnemen met Gert Jan van Steenbrugge (directeur Vereniging van Ouders van Couveusekinderen) via g.vansteenbrugge@couveuseouders.nl.

Je kunt alleen deelnemen aan het onderzoek als je hiervoor een uitnodiging hebt gekregen van het ziekenhuis.

Reacties

reacties

Voor ouders

Heb je of krijg je binnenkort een kindje dat op afdeling Neonatologie of een NICU wordt opgenomen? Je staat er niet alleen voor!

lees meer

Voor familie en vrienden

Een kraamvisite in het ziekenhuis gaat anders dan je gewend bent. We geven je graag wat tips en kadoideeën.

lees meer

Voor professionals

We bundelen onze krachten met zorgverleners in het Neokeurmerk. Hiermee maakt je ziekenhuis of afdeling inzichtelijk hoe hoog de kwaliteit van zorg is. Bezoek de speciale website voor meer informatie.

lees meer
Donatiebedrag in €:
0