Jaarlijks breken bij 3000 Nederlandse zwangere vrouwen de vliezen vroegtijdig tussen de 34 en 37 weken zwangerschap. We spreken dan van prematuur (te vroeg) gebroken vliezen. Nadat de vliezen zijn gebroken bestaat er een risico op infectie voor moeder en kind. Dit zou een reden kunnen zijn om de bevalling in te leiden. Echter, in dat geval is er sprake van een vroeggeboorte. Om een vroeggeboorte te voorkomen kan ook worden afgewacht tot 37 weken voordat de bevalling wordt ingeleid. Beide behandelingen (afwachten of inleiden van de bevalling) hebben voor- en nadelen.

Tussen 2006 en 2012 is een onderzoek uitgevoerd naar vrouwen met gebroken vliezen tussen de 34 en 37 weken zwangerschap. Bij de helft van de vrouwen werd de bevalling direct op gang gebracht en bij de andere helft werd er (met regelmatige controles) afgewacht tot 37 weken. Dit onderzoek heette het PPROMEXIL onderzoek, veel ziekenhuizen en veel vrouwen in Nederland deden er aan mee. Dit onderzoek liet zien dat er na het inleiden van de bevalling niet minder infecties waren bij de pasgeborene. Daarom heeft een afwachtend beleid de voorkeur.

Twee jaar na afloop van het PPROMEXIL onderzoek is er gekeken naar de ontwikkeling en gezondheid van de kinderen in deze studie met een vragenlijst. Toen bleek dat inleiden wellicht beter was voor de neurologische ontwikkeling van het kind. Is inleiden van de bevalling op de lange termijn voor het kind dan toch beter? Om goed te kunnen uitzoeken wat de gevolgen zijn voor de kinderen die geboren zijn binnen deze studie, zal nu een nieuw onderzoek gaan starten: het PPROMEXIL Follow-up onderzoek. Met een team, bestaande uit gynaecologen, onderzoekers, psychologen en onderzoek medewerkers door het hele land, zullen we dit onderzoek naar de zogenaamde ‘lange-termijn gevolgen’ zeer binnenkort opstarten. Wenst u in contact te komen met het onderzoeksteam van het PPROMEXIL Follow-up onderzoek, dan kunt u contact opnemen met een van de onderzoekers via followup.ppromexil@amc.nl.

Met de resultaten van dit onderzoek kunnen ouders en gynaecologen in de toekomst een weloverwogen keuze maken voor de beste behandeling bij te vroeg gebroken vliezen!

 

Enquête Vereniging Ouders van Couveusekinderen (VOC)

Vorig jaar is aan Ouders van Couveuse kinderen een uitgebreide vragenlijst voorgelegd naar het belang van follow-up van prematuur geboren kinderen. Graag presenteren we u de resultaten hiervan. Deze resultaten zijn gebruikt om het PPROMEXIL Follow-up onderzoek zo goed mogelijk af te stemmen op vragen die belangrijk worden gevonden door ouders en patiënten.

Zou u meedoen aan lange termijn onderzoek?

Maakt u zich zorgen over de gezondheid van uw kind?

Waar maakt u zich zorgen over?

 

Onze resultaten lieten zien dat bijna alle ouders (87%) samen met hun kind mee zouden willen doen aan een onderzoek naar de lange termijn gevolgen van een vroeggeboorte. Een groot deel van alle ouders (85%) gaf aan zich zorgen te maken over de gezondheid van zijn/haar kind. Volgens ouders zou onderzoek zich moeten richten op uitkomsten als: intelligentie, functioneren op school, motoriek, concentratie en de longproblemen bij het opgroeiende kind. Al deze uitkomsten worden door ouders (bijna) even belangrijk gevonden, maar de algemene gezondheid staat op nummer één.

Wij willen alle ouders van de VOC van harte bedanken voor het invullen van de vragenlijst en voor de steun bij het opstarten van het PPROMEXIL follow-up onderzoek!

Follow-up advies groep

De vragenlijst onder Ouders van Couveusekinderen heeft ons geleerd wat ouders belangrijk vinden bij follow-up onderzoek. Maar, we zouden graag nog dieper in willen gaan op bovenstaande resultaten. Wat zijn belangrijke uitkomsten die onderzocht moeten worden? En hoe moet lange-termijn onderzoek er uit zien? Welke testen moeten in de toekomst worden uitgevoerd bij deelnemende kinderen? Om deze reden willen wij een advies groep opzetten. Wij zoeken hiervoor een groep van ongeveer 10 enthousiaste ouders, die samen met gynaecologen, neonatologen en psychologen het komend jaar twee keer willen samen komen om hierover te spreken. Graag horen wij van ouders wat belangrijk is bij het onderzoeken van deze kinderen! Heeft u hier interesse in, dan kunt u zich opgeven via followup.ppromexil@amc.nl.

Met vriendelijke groet,

Prof. dr. E. Pajkrt, Hoofdonderzoeker
Hoogleraar Verloskunde
Afdeling Gynaecologie en Verloskunde
Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

Prof. dr. T. Roseboom
Hoogleraar Vroege Ontwikkeling en Gezondheid
Afdeling Gynaecologie en Verloskunde
Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

Reacties

reacties

Voor ouders

Heb je of krijg je binnenkort een kindje dat op afdeling Neonatologie of een NICU wordt opgenomen? Je staat er niet alleen voor!

lees meer

Voor familie en vrienden

Een kraamvisite in het ziekenhuis gaat anders dan je gewend bent. We geven je graag wat tips en kadoideeën.

lees meer

Voor professionals

We bundelen onze krachten met zorgverleners in het Neokeurmerk. Hiermee maakt je ziekenhuis of afdeling inzichtelijk hoe hoog de kwaliteit van zorg is. Bezoek de speciale website voor meer informatie.

lees meer
Donatiebedrag in €:
0