Het Kleine Helden Huis heeft jouw stem nodig!

Avatar
Het Kleine Helden Huis heeft jouw stem nodig!
Na ontslag uit het ziekenhuis gaan het vroeggeboren kind en het gezin een vervolgtraject in. De casemanagers medische zorg (neonatologe) en sociaal emotionele zorg (gezinscoach) zijn eindverantwoordelijk voor elk vroeggeboren kind en hun gezin. Het doel van het vervolgtraject is allereerst het beperken van medische schade bij het te vroeg geboren kind en het verminderen van heropnames. Daarbij wil het Kleine Helden Huis er voor zorgen dat het gezin ondanks de ongeplande start toch een goede doorstart heeft. Door continue afstemming wordt gezorgd voor snelle en juiste diagnoses, behandelplannen en begeleiding op zowel medisch als sociaal emotioneel gebied voor het hele gezin.

Er is alle aandacht, tijd en medische zorg voor kind en gezin. Met een ‘carrousel’ aan disciplines kunnen wij op één locatie – in een niet-klinische omgeving – alle benodigde, kwalitatief uitstekende medische- en sociaal emotionele zorg bieden. Tevens zorgt deze kring van deskundigen voor snelle signalering met bijhorende behandelplannen waardoor eventuele schade zoveel mogelijk beperkt wordt. Naast deze kwalitatieve medische zorg is er aandacht, tijd, en faciliteiten voor de emotionele ondersteuning van de ouders en de eventuele broertjes en zusjes.

De doelstelling van Het Kleine Helden Huis is het fysiek en mentaal fit krijgen van het gezin waardoor de terugval op de medisch zorg zo klein mogelijk wordt en het gezin de draad van het leven weer kan oppakken.

Het Kleine Helden Huis dingt mee naar de NAIZ Jaarprijs en uiteraard steunen wij dat!

Reacties

reacties

Voor ouders

Heb je of krijg je binnenkort een kindje dat op afdeling Neonatologie of een NICU wordt opgenomen? Je staat er niet alleen voor!

lees meer

Voor familie en vrienden

Een kraamvisite in het ziekenhuis gaat anders dan je gewend bent. We geven je graag wat tips en kadoideeën.

lees meer

Voor professionals

We bundelen onze krachten met zorgverleners in het Neokeurmerk. Hiermee maakt je ziekenhuis of afdeling inzichtelijk hoe hoog de kwaliteit van zorg is. Bezoek de speciale website voor meer informatie.

lees meer
Donatiebedrag in €:
0