Lintje voor Ingrid Hankes Drielsma

Couveuseouders (VOC)

Op 19 november jl. sloot Ingrid Hankes Drielsma een prachtige carriere van 45 jaar in de gezondheidszorg af met een afscheidsbijeenkomst in het VUmc.

Tijdens deze bijeenkomst werd Ingrid geridderd tot officier in de orde van Oranje Nassau. Ze ontving de onderscheiding uit handen van de Amsterdamse loco-burgemeester Kajsa Ollongren.

Ingrid is al bijna 30 jaar actief als vrijwilliger binnen de Vereniging van Ouders van Couveusekinderen, als redactielid van ons kwartaalmagazine Kleine Maatjes.

In de jaren ’90 kwam ze voor het eerst in aanraking met ontwikkelingsgerichte zorg en NIDCAP-zorg. Daarover schreef Ingrid (vaak samen met haar vriendin/collega Joke Wielenga) ook veel duidelijke en beeldende artikelen voor ons blad, folders en andere uitingen.

Ingrid is ook altijd heel kritisch over de foto’s bij een artikel: het kindje moet precies goed ondersteund liggen of goed worden vastgehouden.

We kunnen altijd een beroep op haar doen voor het delen van haar ervaringen tijdens een symposium, ALV of andere verenigingsbijeenkomst. Ook hielp ze meermaals mee het het organiseren van symposia.

Ingrid heeft ook een belangrijke rol gespeeld in de tot standkoming van het Neokeurmerk. Zij heeft zich vooral ingezet voor het zo nauwkeurig mogelijk formuleren van de kwaliteitscriteria.

Uiteraard droeg ze haar idealen ook over op de verpleegkundigen-in-opleiding waarbij ze altijd de relatie tussen het kind en zijn ouders (en gezin) voorop liet staan en daarvoor maakte ze dan ook weer dikwijls en dankbaar gebruik van de ervaringen van ouders waarmee ze contact hield en de ervaringsverhalen uit ons tijdschrift. En natuurlijk bracht ze dit alles ook in de praktijk, wanneer ze zelf de ouders bijstond en begeleidde in het contact met hun kind.

We zijn bijzonder blij dat Ingrid voorlopig nog actief blijft voor de VOC en deel uit blijft maken van de redactie van Kleine Maatjes en de klankbordgroep van het Neokeurmerkprogramma.

Reacties

reacties

Voor ouders

Heb je of krijg je binnenkort een kindje dat op afdeling Neonatologie of een NICU wordt opgenomen? Je staat er niet alleen voor!

lees meer

Voor familie en vrienden

Een kraamvisite in het ziekenhuis gaat anders dan je gewend bent. We geven je graag wat tips en kadoideeën.

lees meer

Voor professionals

We bundelen onze krachten met zorgverleners in het Neokeurmerk. Hiermee maakt je ziekenhuis of afdeling inzichtelijk hoe hoog de kwaliteit van zorg is. Bezoek de speciale website voor meer informatie.

lees meer
Donatiebedrag in €:
0