Richard de Leeuw Prijs 2018

Avatar

Dit jaar zal de VOC voor de 17e keer in successie de Richard de Leeuw Prijs uitreiken. Richard de Leeuw Prijs is een prijs die bestaat uit een sculptuur waarin de doelstelling van de vereniging naar voren komt en een oorkonde met juryrapport.

Vorig jaar kreeg Barbera Veul hoofdredacteur Kleine Maatjes, de prijs uitgereikt. De voorgaande prijswinnaars vind je hier

De prijs zal worden uitgereikt op 12 november 2018 tijdens het symposium, “Samen Zorgen, Ouders aan het Roer”, tevens start van de Week van het Couveusekind / Wereld Prematuren Dag 2018. De bijeenkomst zal plaatsvinden in het Amsterdam Universitair Medisch Centrum , locatie AMC.

Iedereen kan kandidaten aanmelden. Dit kan persoonlijk of als (werk)groep. Belangrijk is om daarbij goed het reglement en het doel van de prijs in overweging te nemen.

Maar wat houdt deze prijs nou precies in? Het doel van deze prijs is het jaarlijks uit te reiken van de prijs aan iemand die zich op uitzonderlijke wijze heeft ingezet voor de vereniging.

Niet alleen de vrijwilligers van de vereniging kunnen in aanmerking komen voor deze prijs, maar ook professionals  uit de diverse beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg aan het te vroeg, te licht of zieke pasgeboren kind. Tevens kunnen ook ouders (maatschappelijk werkenden), politici, journalisten of auteurs in aanmerking komen voor deze prijs.  Zolang er maar aan de doelstelling* voldaan wordt.

De samenstelling van de jury 2018 is als volgt: 

Linda S. de Vries (kinderarts-neonatoloog UMC-Utrecht)
Barbera Veul, VOC vrijwilliger (Richard de Leeuw Prijs 2017)
Martin de Kleine (bestuurslid VOC)
Gert Jan van Steenbrugge, secretaris

Kandidaten kunnen worden voorgedragen tot uiterlijk 1 november a.s. Namen van voorgedragen kandidaten dienen vergezeld te gaan van een zo uitgebreid mogelijke motivatie. Aanmelden kan via een e-mail aan Gert Jan van Steenbrugge, secretaris (g.vansteenbrugge@hccnet.nl).  Voor meer informatie kun je hem bellen: 06-83233485.

Met vriendelijke groet,
Namens de Jury “Richard de Leeuw Prijs”

Gert Jan van Steenbrugge, secretaris

Reglement Richard de Leeuw Prijs

* Doelstellingen van de Vereniging van Ouders van Couveusekinderen is i) het begeleiden van ouders/opvoeders en andere nauw betrokkenen bij de zorg van couveusekinderen tijdens en na de opname op de couveuseafdeling, teneinde een optimale ouder/opvoeder-kind-relatie te verwezenlijken; ii) het bevorderen van contacten tussen het medisch- en verpleegkundig team van de couveuseafdelingen; iii) het scheppen van optimale contactmogelijkheden tussen ouders en hun kind, tijdens en na de ziekenhuisopname; iv) de belangen van couveuseouders en hun kinderen onder de aandacht brengen van de overheid en bijdragen leveren aan het optimaliseren van de perinatale zorg door de medische professie; v) het bevorderen van de aandacht voor de gezondheid en het welzijn van couveusekinderen en hun ouders na de ziekenhuisopname en vi) het ondersteunen van opgroeiende couveusekinderen zelf bij de mogelijke gevolgen van hun vroeggeboorte.

 

Reacties

reacties

Voor ouders

Heb je of krijg je binnenkort een kindje dat op afdeling Neonatologie of een NICU wordt opgenomen? Je staat er niet alleen voor!

lees meer

Voor familie en vrienden

Een kraamvisite in het ziekenhuis gaat anders dan je gewend bent. We geven je graag wat tips en kadoideeën.

lees meer

Voor professionals

We bundelen onze krachten met zorgverleners in het Neokeurmerk. Hiermee maakt je ziekenhuis of afdeling inzichtelijk hoe hoog de kwaliteit van zorg is. Bezoek de speciale website voor meer informatie.

lees meer
Donatiebedrag in €:
0