Richard de Leeuwprijs 2017

Couveuseouders (VOC)

Doel van deze prijs is iemand te honoreren die op uitzonderlijke wijze heeft bijgedragen aan de doelstelling van de Vereniging van Ouders van Couveusekinderen: ouders van te vroeg, te licht en ziek, op tijd geboren kinderen te ondersteunen in hun rol: vader of moeder te zijn van hun kind.

De Richard de Leeuw-prijs van 2017 gaat naar iemand die zich daar al vele jaren voor inzet:

Barbera Veul

Barbera is reeds vele jaren als vrijwilliger actief bij de VOC. Dat was in verschillende rollen, zoals een jarenlange betrokkenheid bij het Telefoonteam en het Dagelijks Bestuur. Maar bovenal is zij hoofdredacteur van het tijdschrift ‘Kleine Maatjes’, een functie die zij jaren geleden overnam van Zita van der Heyden.

Door haar werk voor ‘Kleine Maatjes’ bereikt Barbera heel veel ouders die geconfronteerd zijn geweest met een problematische zwangerschap, een ziekenhuisopname en de gevolgen van de vroeggeboorte van hun pasgeboren kind. Ouders geven aan dat ze door het lezen van de eigen verhalen van ouders herkenning vinden en daardoor kunnen beginnen met de verwerking van hun eigen ervaringen. Het lezen van ‘Kleine Maatjes’ is dan ook vaak de eerste stap voor nieuwe ouders om lid te worden van de VOC en vaak te blijven.

Ook professionals geven aan dat het lezen van ‘Kleine Maatjes’ hen confronteert met hetgeen ouders voelen en ervaren en hoe ouders de gegeven professionele zorg hebben beleefd. Voor professionele zorgverleners zijn de verhalen van ouders een eyeopener en stimuleert hen om te reflecteren op de gegeven zorg.

Het verzorgen van een tijdschrift met een dermate hoog gehalte aan persoonlijke verhalen en interviews vraagt een bijzonder talent om tot de harten van de lezers door te dringen. Het is dan ook bewonderenswaardig hoe Barbera elke keer weer toont dat zij zich goed realiseert wat een vroeggeboorte en opname op een afdeling Neonatologie betekent voor ouders. Dit terwijl haar eigen te vroeg geboren tweeling al volwassen is.

Vooral haar enthousiaste deelname aan de redactievergaderingen is kenmerkend voor Barbera. Op elke redactievergadering weet zij elk lid van de redactie tot het uiterste te stimuleren, niet alleen door haar enorme gedrevenheid, maar vooral ook door haar creativiteit om telkens weer nieuwe onderwerpen te bedenken. Dit is voor de redactie een grote stimulans om door te gaan.

Barbera’s grote betrokkenheid, haar enthousiasme en enorme inzet leidt ertoe dat ‘Kleine Maatjes’ er ieder kwartaal weer mooi en professioneel uitziet en ook goed gevuld is. Barbera streeft voor het tijdschrift een hoog niveau na en is bereid de nodige tijd en energie in te zetten om dit niveau te bereiken en te behouden.
Daarbij heeft zij een groot verantwoordelijkheidsgevoel om ‘Kleine Maatjes’ goed vorm te geven, op tijd te laten verschijnen en heeft zij creatieve ideeën om de ingezonden verhalen zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen. En – heel belangrijk – zij houdt daarbij scherp in de gaten of de invulling van de aangeleverde teksten passen bij de lezers van het blad.

We waarderen enorm hoeveel tijd Barbera nog steekt in haar functie binnen de VOC en haar grote betrokkenheid, zelfs – en dat willen wij graag onderstrepen – in tijden waar haar eigen gezin heel veel steun nodig heeft.

Barbera Veul verdient naar het oordeel van de jury de ‘Richard de Leeuw Prijs 2017’ dan ook ten volle en is een prijswinnaar die recht doet aan de grote waarde die de VOC hecht aan deze prijs.

Barbera, voor al je enthousiasme, je werk en inzet voor couveusekinderen én hun ouders, wil de VOC je heel hartelijk bedanken. Wij zetten je naam voor eeuwig bij in de inmiddels roemrijke rij prijswinnaars van de Richard de Leeuw Prijs.

Reacties

reacties

Voor ouders

Heb je of krijg je binnenkort een kindje dat op afdeling Neonatologie of een NICU wordt opgenomen? Je staat er niet alleen voor!

lees meer

Voor familie en vrienden

Een kraamvisite in het ziekenhuis gaat anders dan je gewend bent. We geven je graag wat tips en kadoideeën.

lees meer

Voor professionals

We bundelen onze krachten met zorgverleners in het Neokeurmerk. Hiermee maakt je ziekenhuis of afdeling inzichtelijk hoe hoog de kwaliteit van zorg is. Bezoek de speciale website voor meer informatie.

lees meer
Donatiebedrag in €:
0