Richard de Leeuwprijs 2018 uitgereikt

Avatar

En de Richard de Leeuw prijs 2018 gaat naar……

Tjarda van Varik – den Dunnen

De Richard de Leeuw prijs is ingesteld om iemand te honoreren die zich op uitzonderlijke wijze heeft ingezet voor en bijgedragen aan de bewerkstelliging van de doelstellingen van de Vereniging van Ouders van Couveusekinderen.

Het juryrapport beschreef het dit jaar als volgt; “De vroeggeboorte van haar zoontje Logan in 2013 maakte Tjarda ervaringsdeskundig. Die eigenschap heeft zij vanaf 2015 met enthousiasme en grote betrokkenheid en op vele manieren ingezet om couveuseouders en hun kinderen een steun in de rug te geven. Aanvankelijk als ambassadeur van het project dat ervoor zorgde dat gehaakte inktvisjes op verantwoorde wijze konden worden uitgedeeld aan kinderen in de couveuse. De omgang met haar zoontje en andere te vroeg geboren kinderen in de kinderopvang werd verbeterd omdat Tjarda haar kennis en ervaring overbracht op de leiding van de opvang.

Ouders, kinderen en zorgverleners gingen nog veel meer profiteren van Tjarda’s kennis en ervaring toen zij in 2015 voorzitter werd van het VOC bestuur. Met enorme inzet en door middel van een snel groeiende bekendheid in de wereld van de Neonatologie heeft zij, met medebestuursleden en vrijwilligers, de VOC door moeilijke tijden geloodst. Tjarda staat positief in het leven en die instelling brengt zij over op de mensen waarmee zij binnen en buiten de VOC samenwerkt. Dat doet zij met grote betrokkenheid en enthousiasme en naar haar omgeving toe altijd heel sociaal invoelend.

Tjarda haalde diverse zakelijke relaties aan en wist zodoende sponsoring binnen te halen, zoals de Pampers campagne die veel positieve aandacht kreeg. Dit werd ook bereikt met deelname van de VOC aan de supportloop waarvoor zij zich sterk maakte. Bijzonder veel tijd en aandacht schonk zij aan de jaarlijkse Wereld Prematuren Dag en versterkte daarvoor bestaande banden met andere organisaties en bedrijven. In samenwerking met de Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis organiseert zij een goed bezocht symposium voor zorgprofessionals.

De goede contacten met de zorgprofessionals blijken uit Tjarda’s betrokkenheid in de ouderadviesraad van het Sophia Kinderziekenhuis, het Kleine Heldenhuis,  de adviesraad Abbvie en de samenwerking in de N3 stichting. Zij was spreker bij ‘Neonatologie aan de Maas’, een nascholing voor neonatologen en gaf voordrachten op congressen. Tjarda is groot pleitbezorger van borstvoeding voor prematuren. Dat maakte haar medeauteur van boek, ‘Borstvoeding geven aan je prematuur’.

Tjarda zocht verbinding met de vrijwilligers van de VOC en organiseerde dit jaar een bijeenkomst om de banden met hen te versterken. Vielen er gaten in de VOC organisatie door vertrek van vrijwilligers, dan pakte Tjarda de taak vaak zelf weer op, niet zelden voor langere tijd. Zo werd zij ziekenhuiscontactpersoon voor het Sophia kinderziekenhuis Rotterdam, waardoor de reeds bestaande samenwerking met de VOC sterk werd geïntensiveerd.

Wij waarderen enorm hoeveel tijd Tjarda in haar functie binnen de VOC heeft gestoken en haar inzet, als ook haar grote betrokkenheid en toewijding.

Tjarda van Varik – den Dunnen verdient naar het oordeel van de jury de ‘Richard de Leeuw Prijs 2018’ dan ook ten volle en is een prijswinnaar die recht doet aan de grote waarde die de VOC hecht aan deze prijs.”

Tjarda, voor al je enthousiasme, je werk en enorme inzet voor couveusekinderen én hun ouders, wil de VOC je heel hartelijk bedanken. Daar mag je heel trots op zijn! Wij zetten je naam voor eeuwig bij in de inmiddels roemrijke rij prijswinnaars van de Richard de Leeuw Prijs.

In verband met persoonlijke omstandigheden heeft Tjarda haar voorzitterschap van de VOC inmiddels overgedragen aan Ilona Jochems.

Reacties

reacties

Voor ouders

Heb je of krijg je binnenkort een kindje dat op afdeling Neonatologie of een NICU wordt opgenomen? Je staat er niet alleen voor!

lees meer

Voor familie en vrienden

Een kraamvisite in het ziekenhuis gaat anders dan je gewend bent. We geven je graag wat tips en kadoideeën.

lees meer

Voor professionals

We bundelen onze krachten met zorgverleners in het Neokeurmerk. Hiermee maakt je ziekenhuis of afdeling inzichtelijk hoe hoog de kwaliteit van zorg is. Bezoek de speciale website voor meer informatie.

lees meer
Donatiebedrag in €:
0