Monique Oude Reimer winnaar Richard de Leeuw Prijs 2016

Couveuseouders (VOC)

De winnaar van de Richard de Leeuwprijs 2016 is Monique Oude Reimer.

Monique is al vele jaren betrokken bij de afdeling Neonatologie van het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis en heeft daar jaren als neonatologie verpleegkundige gewerkt. Uit handen van Richard de Leeuw ontving zij 14 november j.l. tijdens de opening van De Week van het Couveusekind deze fantastische prijs.

De Richard de Leeuwprijs wordt al sinds 1999 uitgereikt en is vernoemd naar de initiatiefnemer van de Vereniging van Ouders van Couveusekinderen, Richard de Leeuw. De prijs is ingesteld om iemand te honoreren die zich op uitzonderlijke wijze heeft ingezet voor en bijgedragen heeft aan het verwezenlijken van de doelstellingen van de vereniging. Dus mensen die zich inzetten voor de best mogelijke zorg voor het kind en zijn ouders in brede zin van het woord.

Monique Oude Reimer verdient naar het oordeel van de jury de Richard de Leeuwprijs 2016  ten volle en is een prijswinnaar die recht doet aan de grote waarde die de VOC hecht aan deze prijs. “Deze prijs is niet alleen voor mij, want zonder mijn fantastische collega’s had ik dit niet kunnen bereiken”, aldus Monique haar eerste reactie.

Haar toenmalig leidinggevende adviseerde haar om een motivatiebrief te schrijven voor het volgen van de NIDCAP opleiding in Zweden. Ondanks aanvankelijk bedenkingen heeft ze deze brief toch geschreven en vond in de training datgene waar zij zich met hart en ziel voor wilde inzetten: individuele zorg voor kind en ouders.

In 2002 is Monique gecertificeerd en werd hiermee een NIDCAP professional en één van de pioniers van individuele ontwikkelingsgerichte zorg voor kind en ouders. In 2004 heeft Monique haar bijdrage geleverd aan de opening van het Sophia NIDCAP trainingscentrum. Als co-director heeft ze zich sinds die tijd actief en onophoudelijk ingezet voor de beste kwaliteit van individuele, ontwikkelingsgerichte zorg.

Niet alleen op de afdeling is Monique actief in de zorg voor kind en ouders, maar zij levert ook een actieve bijdrage aan het organiseren van activiteiten voor ouders en kinderen op de afdeling en na ontslag uit het ziekenhuis. Ze heeft een actieve bijdrage geleverd aan het project Care4All, waarbij moeders op de afdeling zwangeren gedurende hun verblijf activiteiten aangeboden krijgen. Maar ook in het organiseren van de reünie voor Wereld Prematuren Dag is zij een onmisbare kracht gebleken.

Het uitdragen van kennis en ervaring aan ouders en zorgprofessionals in binnen- en buitenland is nog een van de speerpunten van Monique. Het onderwijsprogramma FINE (Familiy and Infant Neurodevelopmental Education) is een voorbeeld van de overdracht van haar kennis en kunde. In samenwerking met collega’s heeft ze dit scholingsprogramma ontwikkeld ter verbetering van de kennis en vaardigheden van professionals ten aanzien van ontwikkelingsgerichte zorg met als doel de zorg voor kind en ouder individualiseren. Naar dit programma is inmiddels nationaal en internationaal veel vraag en het is al vertaald in het Frans, Zweeds, Engels en Duits.

Monique verspreidt haar kennis en vaardigheden door heel Europa door te spreken tijdens congressen, onderwijs te verzorgen en actief deel te nemen het project European Standards of Care for Newborn Health, alwaar zij voorzitter is van de Topic Expert Group, ‘Care Procedures’. In Nederland organiseert zij samen met collega’s de jaarlijkse master class voor NIDCAP/ FINE professionals en ToP therapeuten.

Monique is een oprecht persoon, een zorgzame vrouw en een zeer fijne collega. Ze zorgt voor anderen en doet dit vanuit een passie en met onuitputtelijke kracht. Haar inzet brengt individuele, familiegerichte en ontwikkelingsgerichte zorg naar een hoger plan.

Monique, voor al je enthousiasme, je werk en inzet voor couveusekinderen én hun ouders, wil de VOC je heel hartelijk bedanken. Wij zetten je naam voor eeuwig bij in de inmiddels roemrijke rij prijswinnaars van de Richard de Leeuwprijs.

Wil je weten wie de voorgaande winnaars zijn van deze fantastische prijs? Klik hier voor het overzicht.

Reacties

reacties

Voor ouders

Heb je of krijg je binnenkort een kindje dat op afdeling Neonatologie of een NICU wordt opgenomen? Je staat er niet alleen voor!

lees meer

Voor familie en vrienden

Een kraamvisite in het ziekenhuis gaat anders dan je gewend bent. We geven je graag wat tips en kadoideeën.

lees meer

Voor professionals

We bundelen onze krachten met zorgverleners in het Neokeurmerk. Hiermee maakt je ziekenhuis of afdeling inzichtelijk hoe hoog de kwaliteit van zorg is. Bezoek de speciale website voor meer informatie.

lees meer
Donatiebedrag in €:
0