Vacature Regiocoördinator

Avatar

Vereniging van Ouders van Couveusekinderen (VOC)

De VOC telt zo’n 120 vrijwilligers, in diverse functies en verdeeld over het land. We hebben vrijwilligers voor informatievoorziening en lotgenotencontact in ziekenhuizen, er is een werkgroep voor Wereld Prematuren Dag, we geven gastlessen, zijn aanwezig op symposiums etcetera. Ook werken er vrijwilligers aan onze website en social media en dragen we bij aan wetenschappenlijk onderzoek.

Regio’s

De VOC heeft Nederland verdeeld in acht regio’s (genoemd naar de windstreken), die veelal één NICU en een aantal algemene ziekenhuizen als werkgebied omvatten. In elke regio zijn vrijwilligers actief in een team van ongeveeer 10 personen. Als regiocoördinator ben je de schakel tussen het bestuur, onze vrijwilligerscoördinator en het regioteam.

We zoeken coördinatoren voor de regio’s West, Noord-West, Zuid-West en Zuid.

Functieprofiel Regiocoördinator

De Regiocoördinator heeft verschillende uitvoerende taken:

  • Aansturen van het regioteam, vaak tussen de 5-10 vrijwilligers. Je komt minimaal 2x per jaar samen met je team of overlegt via Skype;
  • Coördineren van de contacten met de ziekenhuizen in jouw regio. Ons streven is dat er in ieder ziekenhuis met een neonatologie-afdeling een VOC- ziekenhuiscontactpersoon is die de contacten onderhoud;
  • Vrijwilligers inwerken/ begeleiden (of koppelen aan een andere regiocoördinator);
  • Meedenken/-werken aan projecten zoals Wereld Prematuren Dag.

Daarnaast heeft de Regiocoördinator enkele administratieve taken:

  • De vrijwilligerscoördinator op de hoogte houden over lopende zaken en in elk geval jaarlijks een overzicht maken van de activiteiten van het afgelopen jaar (jaarverslag);
  • notulen maken en verspreiden.

Over deze functie

Voor diverse taken geldt dat deze ook kunnen worden overgedragen aan een teamlid. Soms ligt het coördinatorschap bij twee vrijwilligers (co-coördinatie). Verder zijn er regio’s die complete draaiboeken hebben gemaakt voor het opzetten van een terugkomavond of het draaien van een oudergespreksgroep. Ook zijn er diverse voorbeeldbrieven om ouders uit te nodigen of voor het werven van vrijwilligers, en draaiboeken voor het opzetten van een themabijeenkomst.

De regiocoördinator maakt deel uit van de Landelijke Overleg Groep (LOG), die 1 keer per jaar een overleg heeft, veelal via Skype. Deze vergadering is om ervaring en kennis met andere coördinatoren te delen, zaken die je tegenkomt in jouw regio te bespreken, en is een moment van informatievoorziening vanuit de organisatie. Tevens worden LOG-leden verwacht op de Algemene Ledenvergadering die jaarlijks gehouden wordt, meestal op een zaterdag in het voorjaar in Utrecht.

Een regiocoördinator bepaalt in overleg met het team hoe vaak er per jaar vergaderd wordt in het regioteam. In de meeste regio’s is er twee tot vier maal per jaar in de avonduren een teamvergadering, in een ziekenhuis, bij iemand thuis of via Skype.

Kom jij ons team versterken?

Bruis jij van de energie en goede ideeën? Wil je met een leuk team van gedreven vrijwilligers werken? Vind je het leuk om andere ouders te ondersteunen tijdens of na hun couveusetijd? En heb je gemiddeld 2 uur per week over om je hiervoor in te zetten? Reageer dan direct via onderstaand formulier of mail onze vrijwilligerscoördinator Carolien van Maren op vrijwilligers@couveuseouders.nl.

Reacties

reacties

Voor ouders

Heb je of krijg je binnenkort een kindje dat op afdeling Neonatologie of een NICU wordt opgenomen? Je staat er niet alleen voor!

lees meer

Voor familie en vrienden

Een kraamvisite in het ziekenhuis gaat anders dan je gewend bent. We geven je graag wat tips en kadoideeën.

lees meer

Voor professionals

We bundelen onze krachten met zorgverleners in het Neokeurmerk. Hiermee maakt je ziekenhuis of afdeling inzichtelijk hoe hoog de kwaliteit van zorg is. Bezoek de speciale website voor meer informatie.

lees meer
Donatiebedrag in €:
0