Activiteiten

We kunnen onze activiteiten onderverdelen volgens onze drie doelstellingen:

  • Verbinden
  • Informeren
  • Ondersteunen

Verbinden

Veel van onze activiteiten richten zich op het verbinden van ouders en (zorg-)professionals. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de opvang en begeleiding van ouders van couveusekinderen en verschillende vormen van lotgenotencontact.

Couveusedagboek

Het couveusedagboek dat in diverse (academische) ziekenhuizen gratis wordt uitgereikt bij opname op een NICU, helpt ouders zich achteraf de vele indrukwekkende gebeurtenissen uit de couveuseperiode te herinneren.

Telefoon- Achterwachtteam

De vrijwilligers van het telefoon- achterwachtteam staan voor je klaar als je behoefte hebt aan persoonlijk contact. Ze kunnen je helpen met praktische vragen maar ook gewoon met een luisterend oor. Ook als je kindje is overleden.

Bijeenkomsten

We organiseren elke maand verschillende bijeenkomsten binnen en buiten het ziekenhuis en hebben verschillende oudergespreksgroepen. Kijk voor de bijeenkomsten in jouw regio in de agenda, op onze facebookpagina en bij het team uit jouw regio.

Internet

We bieden ouders en zorgverleners een platform om ervaringen uit te wisselen via onze website, een besloten facebookgroep en de verschillende social media.

Informeren

In de afgelopen 35 jaar hebben we een schat aan informatie verzameld over (de gevolgen van) een couveusetijd. Deze delen we graag.

Pasgeboren

Bij opname van hun kindje(s) op een NICU, krijgen ouders gratis een exemplaar van 'Pasgeboren'. Dit is een speciale uitgave van ons kwartaalblad 'Kleine Maatjes', vol met informatie voor nieuwe couveuseouders.

Kleine Maatjes

In de meeste ziekenhuizen ligt ons kwartaalblad Kleine Maatjes gratis ter inzage. Leden van de VOC krijgen het magazine gratis thuisgestuurd.

Couveusekoffertje

Voor broertjes en zusjes hebben we in diverse ziekenhuizen een koffertje te leen om uit te leggen wat er met hun nieuwe broertje of zusje gebeurt. Hierin zitten diverse spulletjes uit de couveuse, zoals plakkertjes, een miniluiertje en een stethoscoop. Voor het koffertje zijn we naarstig op zoek naar sponsors.

Gastlessen

We verzorgen gastlessen en presentaties voor artsen, verpleegkundigen, consultatiebureaus, kinderopvang, kraamverzorgsters, en andere zorgverleners (in opleiding).

Ondersteunen

Als organisatie van ervaringsdeskundigen zetten we ons in als belangenbehartiger van couveusekinderen en hun ouders.

Politiek

We lobbyen voor passende wetgeving waaronder de inmiddels aangenomen wet voor verlengd verlof voor couveusemoeders.

Zorg

We werken met ziekenhuizen en verzekeraars om de situatie voor ouder en kind te bevorderen, bijvoorbeeld via het Neokeurmerk.

Ontwikkelingsgerichte zorg

Via deze samenwerking willen we zorgen dat ontwikkelingsgerichte zorg de standaard wordt.

Advisering

We volgen de ontwikkelingen rondom couveuse en couveusebeleid en voorzien diverse beroepsgroepen van advies.