Richard de Leeuwprijs

De Richard de Leeuwprijs is vernoemd naar de initiatiefnemer van de VOC en in 1999 ingesteld bij zijn pensionering als neonatoloog en zijn afscheid van de VOC. De prijs wordt jaarlijks door Richard de Leeuw zelf uitgereikt.

Doel

De prijs is ingesteld om iemand te honoreren die zich op uitzonderlijke wijze heeft ingezet voor en bijgedragen heeft aan de bewerkstelliging van de doelstellingen van de vereniging, dus mensen die zich inzetten voor de best mogelijke zorg voor het kind en zijn ouders in brede zin van het woord.

Tot de doelgroep voor de prijs behoren de vrijwilligers van de vereniging, zorgverleners uit de diverse beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg aan het couveusekind (zoals verpleegkundigen en artsen), of zijn ouders (zoals maatschappelijk werkenden). Maar ook anderen, zoals politici en journalisten, kunnen in aanmerking komen voor deze prijs, mits aan de doelstelling wordt voldaan.

Nominaties

Iedereen kan één kandidaat aanmelden. Dat kan persoonlijk, of als team/afdeling etcetera.

Jaarlijks wordt aan alle geledingen van de VOC, aan alle neonatologieafdelingen van de Nederlandse ziekenhuizen en aan de sectie neonatologie van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, gevraagd een voordracht te doen. De voordracht dient vergezeld te gaan van een motivatie en omschrijving van de bijzondere verdienste. Uiteindelijk bepaalt de onderstaande jury aan wie de prijs dat jaar toekomt.

Jury

De samenstelling van de jury is als volgt:

  • Een kinderarts-neonatoloog;
  • De winnaar van de Richard de Leeuwprijs van het voorgaande jaar;
  • een bestuurslid van de VOC.

Prijswinnaars

2018 – Tjarda den Dunnen
VOC voorzitter


Lees meer…

2017 – Barbara Veul
Hoofdredacteur ‘Kleine Maatjes


Lees meer…

2016 – Monique Oude Reimer
Co-director Sophia NIDCAP trainingscentrum


Lees meer…

2015 – Mariette van Mackelenbergh
Pedagogisch Medewerker Jeroen Bosch Ziekenhuis

Richard-de-Leeuwprijs-2015
Lees meer…

2014 – Nikk Conneman
Neonatoloog Sophia Kinderziekenhuis
Richard-de-Leeuwprijs-2014-4
Lees meer…

2013 – Marie-Jeanne Wolff en Karen Koldewijn
Initiatiefnemers ToP-programma

2012 – Ria van Leeuwen
Verpleegkundige en oprichter GO-poli (Groene Hart ziekenhuis Gouda)

2011 – Wilma van Katwijk
Kinderfysiotherapeut/VOC-vrijwilliger (team Maatje Groter)

2010 – Karin van der Weijden
VOC vrijwilliger (o.a. regiocoördinator Zuid)

2009 – Jacqueline Vos
VOC vrijwilliger (bestuurslid/penningmeester)

2008 – Ingrid Hankes Drielsma en Joke Wielenga
NIDCAP onderzoekers AMC

2007 – Greet van Wijnen
VOC-vrijwilliger (initiatiefnemer team Maatje Groter)

2006 – Monique Duijvestijn
Maatschappelijk werkende LUMC

2005 – Laila de Groot
Kinderfysiotherapeut, bewegingswetenschapper

2004 – Gert Jan van Steenbrugge
VOC voorzitter

2003 – Lya den Ouden
Kinderarts-neonatoloog en voormalig POPS-onderzoeker

2001 – Zita van der Heyden
Hoofdredacteur ‘Kleine Maatjes

Voor ouders

Heb je of krijg je binnenkort een kindje dat op afdeling Neonatologie of een NICU wordt opgenomen? Je staat er niet alleen voor!

lees meer

Voor familie en vrienden

Een kraamvisite in het ziekenhuis gaat anders dan je gewend bent. We geven je graag wat tips en kadoideeën.

lees meer

Voor professionals

We bundelen onze krachten met zorgverleners in het Neokeurmerk. Hiermee maakt je ziekenhuis of afdeling inzichtelijk hoe hoog de kwaliteit van zorg is. Bezoek de speciale website voor meer informatie.

lees meer
Donatiebedrag in €:
0