Goede zorg namens de ouders, dat is het Neokeurmerk

De VOC verwoordt namens ouders wat goede zorg is. Welke zorg willen ouders van een baby die te vroeg te klein of ziek ter wereld komt voor hun kind?

Die vraag is voor een vader of moeder die bij hun kind in het ziekenhuis verblijft vaak moeilijk te beantwoorden. Zij weten (nog) niet wat allemaal kan en mag: Wat goed is voor hun baby(‘s).  Welke hulp zij mogen verwachten om de rol van vader of moeder tijdens de ziekenhuisopname zo goed mogelijk te vervullen.

Daarom doen wij als Vereniging van Ouders van Couveusekinderen (VOC) continu onderzoek naar wat ouders willen.

De VOC heeft beschreven waar goede zorg volgens ouders van pasgeborenen in het ziekenhuis aan moet voldoen: een beschrijving van kwaliteit vanuit de ervaringsdeskundigheid van de ouders.

Met deze basis vertegenwoordigt de VOC de pasgeborenen en hun ouders. Zij behartigt hun belangen en verwoordt hun wensen om samen met zorgverleners toe te werken naar zorg voor (premature, dysmature en zieke) pasgeborenen en hun familie, die zowel vanuit medisch en verpleegkundig perspectief als vanuit het perspectief van de ouders goed is!

Als ziekenhuizen aan de criteria voldoen die de VOC heeft opgesteld, krijgen ze het Neokeurmerk en kunnen ouders ervan verzekerd zijn dat hun kind en zijzelf de best mogelijke familiegerichte zorg krijgen. Daarnaast moet het Neokeurmerk een uitdaging voor zorgverleners zijn om te samen met de VOC voortdurend te werken aan verbetering van de kwaliteit van zorg

Wat ouders willen

Ouders van vroeg, licht of ziek geboren kinderen,, willen dat er in de verzorging rekening wordt gehouden met de bijzonder situatie van het kind. Het kindje is ernstig ziek of had wellicht nog lang niet geboren moeten zijn. Het kindje is nog volop in ontwikkeling.

Zij willen dat hun kind getroost wordt als het pijn heeft of verdrietig is, niet wakker gemaakt wordt als het niet strikt nodig is en niet onnodig wordt blootgesteld aan allerlei prikkels als geluid en licht. Ouders willen dat hun baby zo min mogelijk stress krijgt, dat het comfort voor het kind zo goed mogelijk gewaarborgd is en dat de band met de ouders gestimuleerd wordt.

Ook willen ze dat zij als ouders erkend worden als de belangrijkste verzorgers van hun kind en dat zij altijd bij hun kind mogen zijn. Ze willen geïnformeerd zijn en kunnen meepraten over alle beslissingen rond de behandeling van en zorg voor hun kind.

Voldoet een afdeling of een moeder-kindcentrum aan deze kwaliteitscriteria dan laten wij namens de ouders graag onze waardering blijken! Dit doen we via het Neokeurmerk.

Deelname door ziekenhuizen verhoogt de kwaliteit

Zorgprofessionals willen dat de kwaliteit van de zorg die zij verlenen zo hoog mogelijk is. Om dat te kunnen realiseren, maken zij onder andere gebruik van zorgstandaarden en medische richtlijnen. Daarin is vastgelegd wat volgens de beroepsgroep goede zorg is. Maar wat is goede zorg volgens ouders?

Het Neokeurmerk biedt zorgverleners de mogelijkheid om de zorg door de ogen van ouders te bekijken en te beoordelen. En de VOC helpt vervolgens om de kwaliteit van zorg voor premature, dysmature of zieke pasgeborenen en hun ouders en broertjes of zusjes te verbeteren. Zodat de zorg voor deze kinderen uiteindelijk voldoet aan normen van zowel ouders als professionals.

  • zorgverleners krijgen inzicht in de wensen van ouders als groep;
  • ziekenhuizen kunnen gebruik maken van een instrument dat inzichtelijk maakt wat hun sterke punten zijn en waar, wat ouders betreft, mogelijkheden tot verbetering liggen;
  • zorgverleners kunnen kennis nemen van goede voorbeelden uit andere zorgcentra;
  • disciplines leren van elkaar;
  • ziekenhuizen met een Neokeurmerk onderscheiden zich positief. Zij tonen aan dat zij kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van ouders belangrijk vinden en dat zij voldoen aan de kwaliteitscriteria.

Het Neokeurmerk levert ouders veel op

Als een ziekenhuis het Neokeurmerk heeft kunnen ouders ervan uit gaan dat de zorg voor pasgeborenen voldoet aan kwaliteitseisen ten aanzien van familiegerichtheid, ontwikkelingsgerichte zorg, betrokkenheid van ouders, informatievoorziening, nazorg, zorg voor kwaliteit en veiligheid.

Ouders hebben meestal niet de keus waar hun baby wordt opgenomen, maar als zij bij overplaatsing wèl een keuze hebben, kan het Neokeurmerk een hulpmiddel zijn om een keuze te maken.

Ieder ziekenhuis streeft natuurlijk naar zo goed mogelijke zorg en daar levert het Neokeurmerk een significante bijdrage aan.

Klik hier voor een overzicht van alle ziekenhuizen die het Neokeurmerk hebben behaald.

Ik blijf graag op de hoogte

Twee keer per jaar versturen wij de nieuwsbrief met het laatste nieuws en ontwikkelingen. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een mail naar voorgenoemd mailadres en we voegen je toe aan onze mailinglist.

Klik hier voor de meest recente nieuwsbrief.

Voor ouders

Heb je of krijg je binnenkort een kindje dat op afdeling Neonatologie of een NICU wordt opgenomen? Je staat er niet alleen voor!

lees meer

Voor familie en vrienden

Een kraamvisite in het ziekenhuis gaat anders dan je gewend bent. We geven je graag wat tips en kadoideeën.

lees meer

Voor professionals

We bundelen onze krachten met zorgverleners in het Neokeurmerk. Hiermee maakt je ziekenhuis of afdeling inzichtelijk hoe hoog de kwaliteit van zorg is. Bezoek de speciale website voor meer informatie.

lees meer
Donatiebedrag in €:
0