Goede voeding

Er wordt veel onderzoek gedaan naar het voorkomen van complicaties die tot vroeggeboorte kunnen leiden, maar daar is nog niet heel veel over te zeggen.

‘Gezond leven’, dus wat betreft eten, drinken en bewegen, is, in het algemeen, het beste advies. En vooral: niet roken. Je ziet niet alleen dat een kindje van ouders die roken, vroeger dan normaal wordt geboren, maar het zorgt vaak voor een groeiachterstand, zodat je kindje kleiner is dan gemiddeld. Een kind dat én te klein voor de duur van de zwangerschap, én te vroeg komt, heeft het dubbel moeilijk!

Natuurlijk, als je een hoge bloeddruk hebt, zal geprobeerd worden die omlaag te krijgen.
En als bekend is dat je een zwakke baarmoedermond hebt, kan er cerclage plaatsvinden.

Door tijdens de zwangerschap goed te eten en te drinken kan op allerlei manieren geprobeerd worden oorzaken van een vroeggeboorte te voorkomen.

  • door het immuunsysteem te versterken om infecties te voorkomen die kunnen leiden tot zwakke plekken in de vliezen of zelfs tot het voortijdig breken van de vliezen;
  • door voldoende te drinken om uitdroging of te weinig vruchtwater (oligohydramnion) te voorkomen (beiden kunnen oorzaak zijn van een vroeggeboorte);
  • door de lever van voldoende eiwitten te voorzien om het toegenomen bloedvolume te ondersteunen;
  • door het lichaam voldoende voedingsstoffen te bieden zodat het optimaal kan functioneren en om groeivertraging van de baby te voorkomen.

Er zijn onderzoeken gedaan naar de impact die de kwaliteit van de voeding tijdens de zwangerschap kan hebben op het wel of niet voldragen van de zwangerschap. Een onderzoek aan de Universiteit in Noord Carolina (USA) liet zien dat als vrouwen er niet in slaagden om met een zekere frequentie en met een aanbevolen regelmaat te eten, ze meer kans hadden op een vroeggeboorte dan de vrouwen die volgens bepaalde regels aten. Onderzoek zowel bij dieren als mensen geeft de indruk dat het overslaan van maaltijden het aantal stresshormonen doet toenemen. En deze stresshormonen kunnen bijdragen aan het ontstaan van een vroeggeboorte. (1)

In 2000 ontdekte men door een onderzoek in India dat wanneer vrouwen voedingssupplementen kregen waardoor hun voeding verbeterde zij minder vaak een vroeggeboorte kregen dan de vrouwen die voor Indiase begrippen normaal aten. Het aantal vroeggeboortes nam zelfs met de helft af door deze supplementen. (2)

Ander onderzoek toonde aan dat bij vrouwen die een tekort hebben aan vitamine C de vliezen vaker voortijdig breken en dat dit kan worden voorkomen door het gebruik van vitamine C supplementen. Het eten van een goede hoeveelheid fruit en groente kan hetzelfde effect hebben. (3)

In Europa is intensief onderzoek gedaan naar het eten van vis tijdens de zwangerschap en de toename van Omega 3 vetzuren. Een Zweedse studie gaf aan dat het leek dat vrouwen die weinig vis aten vaker een premature baby kregen dan de vrouwen die grotere hoeveelheden vis aten. Deze laatste groep had een langere zwangerschap en grotere baby’s.

Helaas richten de meeste studies zich op één enkel element in de voeding. De bevindingen zijn nuttig omdat ze ingevoerd kunnen worden in een beter voedingsplan. Maar in onze huidige medische gedachtegang die erg gericht is op supplementen en pillen moeten we deze onderzoeksuitkomsten goed kunnen doorgeven aan het publiek zodat vrouwen geen slechte voedingsgewoonten gaan aanleren, door zich slechts te richten op één enkele voedingsbron.

Noten:

1) Siega-Riz, A.M., et al. 2001. Frequency of eating during pregnancy and its effect on preterm delivery. Am J Epidemiol 153: 647-52.
2) Agarwal, K.N., et al. 2000. Impact of the Intergrated Child Development Services (ISDS) on metarnal nutrition and birth weight in rural Varanasi. Indian Pediatrics 37(12): 1321-27
3) Siega-Riz, A.M., et al. 2003. Vitamin C intake and the risk of preterm delivery. Am J Obstet Gynecol 189(2): 519-25.

Bron: Amy V.Haas: Prematurity is Preventable!, Midwifery Today Issue 72

Bericht overgenomen uit het Tijdschrift Samen Bevallen, oktober 2005, nr 3. Vertaling Thea van Tuyl

Voor ouders

Heb je of krijg je binnenkort een kindje dat op afdeling Neonatologie of een NICU wordt opgenomen? Je staat er niet alleen voor!

lees meer

Voor familie en vrienden

Een kraamvisite in het ziekenhuis gaat anders dan je gewend bent. We geven je graag wat tips en kadoideeën.

lees meer

Voor professionals

We bundelen onze krachten met zorgverleners in het Neokeurmerk. Hiermee maakt je ziekenhuis of afdeling inzichtelijk hoe hoog de kwaliteit van zorg is. Bezoek de speciale website voor meer informatie.

lees meer
Donatiebedrag in €:
0