Foetale groeivertraging

Er zijn kinderen die bij hun geboorte te weinig wegen voor de duur van de zwangerschap. Deze kinderen kunnen op tijd geboren zijn, maar minder wegen dan 2500 gram. Dat heet dysmaturiteit. Een dysmatuur kind loopt extra risico’s: het geboortegewicht speelt een grote rol in de kwetsbaarheid van het kind. Als een kind te vroeg geboren wordt en daarnaast een te laag gewicht heeft voor de zwangerschapsduur dan spreekt men van een premature dysmatuur.

Oorzaken

Dysmaturiteit kan voorkomen bij een slechte bloed- en zuurstofvoorziening naar de placenta. De belangrijkste oorzaak hiervoor is hoge bloeddruk bij de moeder. Ook kan er iets mis zijn gegaan in de aanleg van de placenta, waarbij bijvoorbeeld de toevoer via de navelstreng niet optimaal is. Het gevolg kan zijn dat hierdoor de placenta kleiner is en dus minder functie heeft.
Een andere oorzaak is nog steeds roken tijdens de zwangerschap. Ook overmatig alcohol gebruik tijdens de zwangerschap heeft een groeiremmend effect op de baby.

Diverse syndromen gaan gepaard met een laag geboortegewicht bij de baby. Dit kunnen bijvoorbeeld chromosoomafwijkingen zijn.
Tijdens de zwangerschap opgelopen infecties, zoals toxoplasmose en infecties met het cytomegalovirus door de moeder gaan eveneens gepaard met een voor de zwangerschapsduur laag geboortegewicht.

Tijdens de zwangerschap

Tijdens de bekende “20-weken-echo” wordt o.a. nauwkeurig gekeken naar de groei van de baby en op die manier kan in een vroeg stadium in veel gevallen de groeiachterstand worden herkend. De verloskundige houdt de groei van de baby o.a. in de gaten middels het meten van de buikomvang.

Het is van belang in welke periode van de zwangerschap de groeivertraging optreedt. Als dat al vroeg is en het duurt de gehele zwangerschap, dan is te verwachten dat alle organen, ook hoofd en hersenen, kleiner zullen zijn. Als het pas laat in de zwangerschap optreedt is in verhouding de schedelomtrek normaal, maar het gewicht is lager.

De moeder wordt gedurende haar zwangerschap goed in de gaten gehouden, al dan niet tijdens een opname in het ziekenhuis. Het komt voor dat moeders gedurende langere tijd in het ziekenhuis moeten blijven om dagelijks de groei en ontwikkeling van het kind goed te kunnen monitoren, maar ook de bloeddruk en andere factoren bij de moeder. Tegenwoordig zijn er ook mogelijkheden voor thuismonitoring, waarbij de moeder thuis in haar eigen omgeving bezoek krijgt van een gespecialiseerde verpleegkundige die meerdere keren per week diverse metingen uitvoert om moeder en kind goed in de gaten te kunnen houden. Rust wordt altijd geadviseerd als de baby een groeivertraging heeft.

Geboorte

Tijdens de geboorte wordt het systeem van zuurstofvoorziening naar de baby belast. Door de samentrekkingen van de baarmoeder verslechtert de doorbloeding van de baarmoeder en daarmee ook de zuurstoftoevoer naar de baby. Om deze reden kan een dysmature baby gemakkelijker zuurstoftekort krijgen dan een baby met een normaal gewicht. Daarom ook wordt soms wanneer er blijkt dat een dysmature baby erg op de weeën reageert er gekozen voor een keizersnede.

Omdat kinderen met een laag geboortegewicht weinig vetweefsel hebben koelen ze na de geboorte sneller af. Nu geldt voor alle pasgeborenen dat ze snel afkoelen, maar bij vroeggeboorte en bij een te laag geboortegewicht is dat nog meer het geval. Dit is de reden dat kinderen na de geboorte in een warme doek en warme molton worden opgevangen, of bij ernstige groeivertraging in de couveuse worden verzorgd. Vanwege warmteverlies door het in verhouding grote hoofd krijgen ze ook een warm mutsje op.

De opgeslagen voorraad suiker in de lever wordt snel verbruikt. Het bloedglucose gehalte wordt regelmatig gecontroleerd. Blijkt dit te laag te zijn, dan krijgt de baby een infuus met glucose om het bloedsuikergehalte weer op peil te brengen.

Dysmature kinderen neigen sneller tot het ontwikkelen van een te lage bloedsuiker. Hun reserves aan in de lever opgeslagen glucose zijn minder dan de kinderen met een normaal gewicht. Aangezien een lage suiker gevaarlijk is voor de hersenen, moet het glucose gehalte regelmatig worden bepaald.

Dysmature baby’s groeien op met een verhoogde kans op voedingsproblemen. Dit is nog meer het geval als ze ook te vroeg geboren zijn.

Bron: www.kinderarts.nl

Voor ouders

Heb je of krijg je binnenkort een kindje dat op afdeling Neonatologie of een NICU wordt opgenomen? Je staat er niet alleen voor!

lees meer

Voor familie en vrienden

Een kraamvisite in het ziekenhuis gaat anders dan je gewend bent. We geven je graag wat tips en kadoideeën.

lees meer

Voor professionals

We bundelen onze krachten met zorgverleners in het Neokeurmerk. Hiermee maakt je ziekenhuis of afdeling inzichtelijk hoe hoog de kwaliteit van zorg is. Bezoek de speciale website voor meer informatie.

lees meer
Donatiebedrag in €:
0