Negen maanden op een roze wolk?

Welkom bij de Vereniging van Ouders van Couveusekinderen (VOC)! We weten als geen ander hoe het is als je zwangerschap niet zo loopt als je had verwacht.

Via het menu op deze pagina vind je heel erg veel informatie over zwangerschap, vroeggeboorte, dysmaturiteit en ziekte of handicaps bij pasgeboren baby’s.

Er zijn veel oorzaken waardoor een zwangerschap niet zo loopt als gepland. Deze kunnen vanuit diverse invalshoeken benaderd worden. In 70% van de gevallen komt de bevalling spontaan op gang; bij de overige 30% wordt de bevalling opgewekt. Groeivertraging kan bijvoorbeeld een reden zijn om de bevalling vroegtijdig op te wekken.

Naast groeivertraging zijn meerlingzwangerschappen, een zwakke baarmoederhals en hoge bloeddruk, de voornaamste oorzaken. Tegelijkertijd geldt dat in een groot deel van de vroeggeboortes de oorzaak vaak onbekend is, of dat het een combinatie is van diverse factoren. Regelmatig kan pas achteraf geconcludeerd worden, wat de vroeggeboorte heeft veroorzaakt.

Hoge bloeddruk

Ernstige vormen van hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap, zoals pre-eclampsie en het HELLP-syndroom, zijn gelukkig zeldzaam. Maar deze vormen zijn zeer ernstig en soms levensbedreigend. Wat een te hoge bloeddruk betekent voor een moeder tijdens haar zwangerschap, waardoor haar zoon gehaald moet worden en wat de gevolgen zijn ook na de bevalling, vertelt Kim in dit blog.

Meerlingzwangerschappen

De kans op een vroeggeboorte is bij een meerlingzwangerschap groter, en je ziet ook vaker dat de kinderen (iets) achterblijven in de groei. Ook is er een grotere kans op verhoogde bloeddruk.

Foetale groeivertraging

Als tijdens de zwangerschap blijkt dat het kind/de kinderen achterblijven in groei, dan spreken we van foetale groeivertraging of dysmaturiteit.

Zwakke baarmoederhals

Een spontane vroeggeboorte kan optreden als sprake is van een te zwakke of verkorte baarmoederhals (baarmoederhalsinsufficiëntie) tijdens de zwangerschap. Want dan bestaat de mogelijkheid dat het kind, samen met placenta en vruchtwater gewoon te zwaar wordt en niet meer kan worden gedragen. Het kind wordt dan in veel gevallen te vroeg geboren.

Oorzaak onbekend

In veel gevallen is de oorzaak onbekend en kan pas achteraf geconcludeerd worden wat de vroeggeboorte heeft veroorzaakt. (en vaak is het een combinatie van verschillende factoren). Er is nog veel onderzoek nodig om meer inzicht te krijgen in de vele oorzaken.

Voor ouders

Heb je of krijg je binnenkort een kindje dat op afdeling Neonatologie of een NICU wordt opgenomen? Je staat er niet alleen voor!

lees meer

Voor familie en vrienden

Een kraamvisite in het ziekenhuis gaat anders dan je gewend bent. We geven je graag wat tips en kadoideeën.

lees meer

Voor professionals

We bundelen onze krachten met zorgverleners in het Neokeurmerk. Hiermee maakt je ziekenhuis of afdeling inzichtelijk hoe hoog de kwaliteit van zorg is. Bezoek de speciale website voor meer informatie.

lees meer
Donatiebedrag in €:
0