Hormoonpreparaat

Afhankelijk van de duur van de zwangerschap zal de gynaecoloog proberen vroegtijdige weeën te stoppen door weeënremmers (een hormoonpreparaat) toe te dienen.Dit kan via een infuus of met injecties, maar ook door pillen.

Weeënremming vóór 23 weken + 3 dagen zwangerschapsweken is niet zinvol. Als je 23 weken en vier dagen zwanger bent en het ziet er naar uit dat je binnen niet al te lange tijd zult bevallen, zul je worden overgeplaatst naar een ziekenhuis waar kinderen, geboren na tenminste 24 weken zwangerschap, geholpen kunnen worden, ook al zijn de te verwachten problemen rond een dergelijke geboorte groot. Het is gebruikelijk de geboorte van kinderen die geboren dreigen te worden tussen de 24 en 32 weken, in een NICU-ziekenhuis te laten plaatsvinden, waar intensievere zorg zoals mogelijkheden tot beademing aanwezig is. Als het niet mogelijk is de weeënactiviteit af te remmen bij een dergelijke zwangerschapsduur, is overplaatsing naar zo’n centrum meestal het beste.

Zwangere vrouwen die veel te vroeg dreigen te bevallen, worden niet langer dan 48 uur behandeld met weeënremmers, blijkt uit onderzoek in alle Nederlandse ziekenhuizen met een NICU (intensive care voor te vroeg geboren kinderen)(2013). Langer remmen levert geen voordelen op, en 48 uur weeënremming is lang genoeg om in die periode de medicijnen voor de longrijping van het ongeboren kind (corticosteroïden) te laten inwerken en de zwangere vrouw eventueel over te plaatsen naar een van de tien ziekenhuizen met een Neonatale Intensive Care Unit, een NICU. Er zijn artsen die twijfelen aan het nut van weeënremming, maar om de longrijpingsmedicijnen hun werk te laten doen is in feite ieder uur dat de bevalling kan worden uitgesteld, meegenomen.

Soms wordt helemaal afgezien van het geven van weeënremmers, bijvoorbeeld als de artsen zien dat het kind problemen heeft, of als de moeder een dermate hoge bloeddruk heeft dat het kind snel geboren moet worden. Na de 33e of 34e zwangerschapsweek wordt het meestal ook niet meer gebruikt, omdat weeënremmers voor de moeder vervelende bijwerkingen kunnen hebben (hartkloppingen, trillingen, transpireren, opgejaagd gevoel, misselijkheid en braken). Om de hartslag van het kind te controleren wordt er regelmatig een CTG gemaakt. Bij nieuwe soorten weeënremmers wordt gehoopt deze bijwerkingen onder controle te krijgen.

Voor ouders

Heb je of krijg je binnenkort een kindje dat op afdeling Neonatologie of een NICU wordt opgenomen? Je staat er niet alleen voor!

lees meer

Voor familie en vrienden

Een kraamvisite in het ziekenhuis gaat anders dan je gewend bent. We geven je graag wat tips en kadoideeën.

lees meer

Voor professionals

We bundelen onze krachten met zorgverleners in het Neokeurmerk. Hiermee maakt je ziekenhuis of afdeling inzichtelijk hoe hoog de kwaliteit van zorg is. Bezoek de speciale website voor meer informatie.

lees meer
Donatiebedrag in €:
0